TEM:in oma ohjeistus toimii nuorisotakuuta vastaan

Nuorisotakuu on aiheuttanut hämmennystä kunnissa, aiheestakin. Takuusta ei ole säädetty erillisellä lailla ja ohjeistuksissa on ollut puutteita tai epätarkkuutta.  Hämmennysten lientymiseksi hallitus lähetti ohjeistuksen alueellisille ja paikallisille toimijoille. Kolmen ministeriön hallinnonalat ylittävän toimintaohjeistuksen ajatuksena on kannustaa eri toimijoita lisäämään yhteistyötä nuorisotakuun toteuttamiseksi. Nuorisotakuun onnistunut toteutus edellyttää samaan maaliin pelaamista ja tärkein tavoite on ohjata nuori juuri hänen tilanteeseensa parhaiten soveltuvaan palveluun mahdollisimman pian.

TE-toimistot ovat keskeinen toimija nuorisotakuun toteutuksessa. TE-toimistoissa tehdään päätökset siitä, mihin palveluihin nuori ohjataan. Helmikuussa työ- ja elinkeinoministeriö antoi TE-hallinnolle ohjeistuksen, jossa tarkennettiin nuorisotakuun linjauksia mm. työpajatoiminnasta ja muista takuuseen sisältyvistä palveluista.

TEM:in ohjeistus on – paradoksaalista kyllä – osoittautunut ongelmalliseksi, sillä se on vähentänyt nuorten pääsyä työkokeiluun työpajoille. Epätoivottuun tilanteeseen on johtanut ohjeistuksen tulkinta, jossa nuori voi päästä työkokeiluun työpajalle vain, jos tuleva ammatti on jo selvillä. Vaatimus on käsittämätön. Työkokeilun tarkoituksena on nimenomaan antaa nuorelle mahdollisuus selkeyttää omia ammatinvalinta- ja urasuunnitelmia.

Monet työpajoille tulevat nuoret ovat epävarmoja sen suhteen, mikä on oma opiskeluala ja tuleva ammatti. Useimmat heistä ovat vailla peruskoulun jälkeistä koulutusta tai keskeyttäneet toisen asteen opintonsa. Oma urapolku voi löytyä työpajalta, sillä työpajajakson suorittaneista nuorista 75% työllistyy, pääsee opiskelemaan tai kiinnittyy johonkin elämäntilanteensa kannalta mielekkääseen palveluun puoli vuotta työpajajakson jälkeen.

Nuorten kohdalla parhaaksi keinoksi ehkäistä syrjäytymistä on todettu varhainen moniammatillinen yhteistyö. Useimpien monialaisia palveluita tarvitsevien nuorten kohdalla nuorisotakuun tulkintaohje on liian tiukka. TEM:in ohjeistus ei saisi muodostua tulpaksi työpajoille pääsemisessä. Nuorisotakuun idea nuorten mahdollisuuksista päästä syrjäytymistä ehkäisevien palveluiden piiriin vesittyy, jos ohjeistuksia tulkitaan nuorten tarpeiden vastaisesti.

Jätin kirjallisen kysymyksen TEM:in vastattavaksi, mihin toimiin ministeriö aikoo ryhtyä asian ratkaisemiseksi.

Kirjallinen kysymys luettavissa eduskunnan sivuilla.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.