Työpajojen mahdollisuudet toteuttaa nuorisotakuuta paranevat

Nuorten työpajoilla tehdään arvokasta työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työpajajakson suorittaneista nuorista 75% työllistyy, pääsee opiskelemaan tai kiinnittyy johonkin elämäntilanteensa kannalta mielekkääseen palveluun. Työpajat ovat siten tärkeitä toimijoita nuorten ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä ja nuorisotakuun toteuttajina.
 
Tein muutama viikko sitten työministeriölle kirjallisen kysymyksen, miksi työministeriön oma työ-ja elinkeinotoimistoille antama ohjeistus estää nuoria pääsemästä työpajoille. Ministeriö on nyt korjannut TE-toimistoille annettua ohjeistustaan selkeämmäksi. Täsmennetyn oheistuksen mukaan työkokeilun järjestäminen ei edellytä, että nuori tietää tulevan ammattinsa tai alan, jolla haluaa työskennellä, vaan näitä asioita voidaan selvittää työkokeilun avulla. Uusi ohjeistus parantaa nuorten mahdollisuuksia päästä työpajoille.
 
Nuorisotyöttömyys on räjähtämässä käsiin: vuodessa nuorten työttömyys on kasvanut neljänneksellä. Alle 29-vuotiaista työttömistä jo 28% joutuu olemaan työttömänä pidempään kuin kolme kuukautta, mikä on se aika, jossa nuoren pitäisi hallituksen säätämän nuorisotakuun mukaan päästä opiskelemaan, harjoittelijaksi, töihin, työpajalle, kuntoutukseen tai muuhun nuoren kannalta mielekkääseen palveluun. Nuorisotakuu ei siis toimi kuten pitäisi. Typerintä, mitä työministeriö tässä tilanteessa voi tehdä, on laatia nuorisotakuuta vastaan toimivia ohjeistuksia. Kaikki byrokratian esteet ja hidasteet, jotka vaikeuttavat nuorten pääsemistä tarpeenmukaisiin palveluihin, pitää poistaa.

Ihmettelen, miksei työministeri Ihalainen jo julista kansallista hätätilaa. Nuorisotakuu on ollut voimassa vuoden alusta ja nuorten työttömyys vain pahenee hälyttävää vauhtia. Tarvitaan nykyistä järeämpiä toimenpiteitä, että nuoret pääsisivät opiskelemaan ja saisivat töitä. Nyt nuorisolaki ja nuorisotakuu ovat pelkän ohjeistuksen ja virkamiesten vapaaehtoisuuden varassa. Kukaan ei vahdi, noudattavatko kunnat nuorisolain edellyttämää viranomaisten yhteistyötä, jonka pitäisi varmistaa, etteivät nuoret putoa palveluiden väliin. TE-toimistojen tapa tulkita nuorisolain ohjeistusta vastoin nuorten parasta oli vain yksi esimerkki siitä, että nykyistä tiukempaa valvontaa tarvitaan. Vai tarkoittako työministerin hiljaisuus, ettei hän ole huomannut, miten pahaksi nuorisotyöttömyys on jo päässyt?
 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.