Terveydenhoitopalvelut saatava kaikille opiskelijoille

Opiskelijaterveydenhuollossa on pitkään vallinnut epäsuhta, kun yliopisto-opiskelijoilla on ollut mahdollisuus käyttää hyvin toimivia Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön palveluita, mutta ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen on ollut kuntien vastuulla.


Kunnissa palvelut on järjestetty vaihtelevasti, eikä niitä ole riittävästi saatavilla. Esimerkiksi mielenterveyspalveluiden järjestämisessä on isoja ongelmia.


Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa on luvattu parantaa jo kahdessa hallitusohjelmassa. Kokeiluja sekä selvityksiä on tehty, mutta pysyvää ratkaisua ei vieläkään ole tehty.


Ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS-kokeilusta on saatu hyviä kokemuksia. Kokeilu jatkuu 31.7.2014 saakka, mutta siitä on saatu jo tuloksia, joiden pohjalta vakinaistaminen olisi mahdollista tehdä. Kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille pitää saada sama mahdollisuus terveydenhuollon palveluihin kuin on YTHS:n palveluiden piiriin kuuluvilla yliopistojen opiskelijoilla.


Eduskunnassa käytiin tänään keskustelu ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Sivistysvaliokunnan mietinnössä ammattikorkeakoululaista totesimme, että on tärkeää tehdä pysyviä ratkaisuja kokeilussa saatujen kokemusten perusteella. Jotta epätasa-arvo korkeakoulu-opiskelijoiden terveydenhoidossa saadaan vihdoin ratkaistuksi, on ammattikorkeakouluopiskelijat siirrettävä pysyvästi YTHS:n palvelujen piiriin. Kokeilu tulee siis vakinaistaa ja laajentaa koskemaan kaikkia ammattikorkeakouluopiskelijoita.


Tämä remontti on kestänyt jo kauan. Pidän erityisen tärkeänä, että korkeakouluopiskelijoiden eriarvoisuus terveydenhuollossa ratkaistaan viimein tämän hallituskauden aikana. Siksi päätöksiä on tehtävä mahdollisimman pian.


Valtion tehtävänä on huolehtia, että kaikki kansalaiset, myös opiskelijat, ovat terveyspalvelujen suhteen tasavertaisessa asemassa. Päätökset ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisestä pitää tehdä pian, jotta palvelut eivät jää heikommaksi kuin muilla korkeakouluopiskelijoilla.


YTHS:n laajentaminen koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita vaatii rahoituksen turvaamista. Siksi ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnan automaatiojäsenyys tulisi tehdä mahdolliseksi, kuten se on ylioppilaskunnillakin. Näillä maksuilla voitaisiin turvata YTHS:n rahoituksen vakaus. Lisäksi uudistuksen loppuun vieminen vaatii kertaluontoista hankerahoitusta, joka on saatava mukaan STM:n ensi vuoden budjettiin. Ellei automaatiojäsenyys ole perustuslakivaliokunnan mukaan mahdollinen, on ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoidon rahoitus järjestettävä muulla tavoin.


Nyt ammattikorkeaopiskelijoiden terveydenhoito on todella retuperällä. Esimerkiksi Helsinki laiminlyö pahoin ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoidon. Onneksi Uudenmaan aluehallintovirasto on huomannut tilanteen ja vaatii Helsingiltä selvitystä 5.7. mennessä, miten opiskelijoiden terveydenhoidosta vastaava Helsingin sosiaali- ja terveystoimi tulee laittamaan tilanteen kuntoon. Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kohdalla terveydenhoitaja- ja lääkärimitoitukset alittavat Helsingissä kaikki asetukset: ammatillisissa oppilaitoksissa meillä on 1040 opiskelijaa terveydenhoitajaa kohden, kun suositus on enintään 800 opiskelijaa, ja ammattikorkeassa 3350 opiskelijaa terveydenhoitajaa kohden, kun opiskelijoita saisi olla enintään 1000 opiskelijaa per terveydenhoitaja.


Sivistysvaliokunnan kansanedustajat debatoivat yhtenäisesti lukukausimaksuja vastaan (jota tällä lailla ei olla avaamassa) ja vaadimme yhdenvertaisuutta eri koulutusmuotojen välille. Entinen opetusministeri Gustafsson on kiitettävästi pitänyt myös ammatillisen opetuksen puolta ja puhunut oppimiserojen kaventamisen puolesta – siitä lämmin kiitos hänelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.