Turkistarhauksen kieltäminen on mahdollista myös Suomessa

Koko Vihreä eduskuntaryhmä äänesti tänään turkistarhauksen lopettamista esittävän kansalaisaloitteen puolesta. Hävisimme äänestyksen. 146 kansanedustajaa äänesti kansalaisaloitetta vastaan, 36 puolesta.

70 000 kansalaisaloitteen allekirjoittanutta suomalaista eivät kuitenkaan ole allekirjoittaneet aloitetta turhaan. Uskon, että ennen pitkää myös Suomi liittyy turkistarhauksesta luopuneiden edistyksellisten kansakuntien joukkoon.

Turkistarhauksessa on kyse epäeettisestä elinkeinosta, jossa taloudellinen hyöty tehdään elävien olentojen kärsimyksestä välittämättä. Lainsäädäntö suojelee suomalaisia esimerkiksi haitalliselta alkoholi-, tupakka- ja rahapelimainonnalta. Missä on yhteiskuntavastuu silloin, kun kyse on eläinten hyvinvoinnista? Ei ole eettisesti oikein, että turkiseläimet joutuvat kärsimään ihmisten turhamaisuuden vuoksi. Turkiseläimiä kasvatetaan ja tapetaan hyödykkeiksi, pääasiassa ulkomaille vietäviksi ylellisyystuotteiksi.

Eläimet eivät kykene toteuttamaan lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan virikkeettömissä olosuhteissa. Tarhaus aiheuttaa eläimelle fyysisiä vahinkoja. Vähin, mitä voidaan tehdä, on lainsäädännön keinoin pyrkiä parantamaan turkiseläinten elinolosuhteita.

Suomen tulisi seurata edelläkävijämaiden esimerkkiä. Britanniassa turkistarhaus on ollut kiellettyä jo vuodesta 2003 lähtien. Pohjoismaista Tanskassa on lopetettu kettujen tarhaus, Norjassa ja Ruotsissa keskustellaan turkistuotannon lakkauttamisesta. Hollanti päätti viime vuonna luopua minkkien tarhauksesta siirtymäajalla. Myös Suomen perustuslakivaliokunta näki tarhauskiellon perustuslain näkökulmasta mahdollisena, sillä kyse olisi tarhauksen kieltämisestä nimenomaan eettisin perustein.

Turkistuotanto voidaan lopettaa Suomessa siirtymäajan puitteissa. Tuoreimpien laskelmien mukaan alan työllistävä vaikutus on alle 4300 henkilötyövuotta. Suurelle osalle turkistarhaus on vain sivuelinkeino. Turkistarhaajien ikärakenteen vuoksi suuri osa tarhaajista on eläköitymässä, mikä edesauttaa tuotannon lakkauttamista siirtymäajalla. Tarhaajien työllistymiseksi muille aloille on tehtävä suunnitelma, johon valtion on sitouduttava.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.