Työvoitto työttömien hyväksi

Olen iloinen: työttömien pienituloisten asema paranee! Saimme viime päivien budjettineuvotteluissa läpi monta tavoitetta, joita olemme ajaneet vuosia!


Budjettineuvotteluissa päätettiin seuraavista uudistuksista, joilla poistetaan työn esteitä, vähennetään köyhyyttä ja nostetaan työllisyysastetta:


1) Asumistuen suojaosa


Asumistukea saava henkilö saa ansaita 6 kuukauden ajan työllistymisestä 400 euroa kuussa ilman, että se vaikuttaa asumistukeen.


2) Työttömyysturvan suojaosa


Työttömyysturvaa saava työtön saa ansaita tietyn summan kuussa ilman, että hänen tukeaan leikataan. Lopullinen suojaosan määrä sovitaan syksyn työmarkkinaneuvotteluissa.


Nämä suojaosat täydentävät toisiaan, sillä useimmat tuen varassa olevat joutuvat hakemaan myös asumistukea selvitäkseen vuokranmaksusta. Siksi nykyisin voi olla vaikea ottaa vastaan lyhytaikaista työtä, sillä pelkona voi olla asumistuen takaisinperintä. Pahimmassa tapauksessa keikkatyötä tekevä työtön menettää nykyään asuntonsa vuokrien jäädessä rästiin lyhyen työsuhteen päätyttyä.


3) Työttömyysturvan ennakkomaksu


Nykyisinkin työttömän on mahdollista hakea työttömyyskorvauksen ennakkomaksua, mutta sen saamisen ehdot ovat hyvin tiukat. Nyt sovitun uudistuksen jälkeen työttömyyskorvausta maksetaan aina ennakkomaksuna, jos työtön sitä hakee. Tämä vähentää oleellisesti byrokratiaa. Väliaikaista työtä uskaltaa tehdä ilman pelkoa siitä, kuinka paljon työttömyyskassan maksamat etuudet myöhästyvät. (Tämä uudistus ajaa samaa asiaa kuin työttömän verokortti, jota me Vihreät olemme ehdottaneet.)


Työn ja sosiaaliturvan yhteensovituksen parantaminen kirjattiin nykyiseen hallitusohjelmaan Vihreiden aloitteesta ja vaatimuksesta. Yhteensovituksen ideana on, että työn tekemisestä jää aina enemmän käteen kuin pelkän työttömyyskorvauksen ja muiden etuuksien varassa elämisestä. Näin myös työllisyysaste paranee ilman sanktioita ja työttömien kyykyttämistä. Samalla valtion verotulot lisääntyvät.


Nämä ovat oikeita rakenneuudistuksia, ei mitään leikkauksia! Uudistuksilla helpotetaan työttömän mahdollisuutta ottaa vastaan lyhytaikaistakin työtä ja parantaa asemaansa omalla työllään. Kun työttömällä on parempi mahdollisuus pitää yllä ammattitaitoaan lyhytaikaisilla töillä, myös pysyvä työllistyminen helpottuu. Nämä uudistukset siis sekä parantavat työttömien asemaa että auttavat kestävyysvajeen umpeen kuromisessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.