Sosiaaliturvan tuettava mahdollisuutta mielekkäisiin valintoihin

Vihreiden Anni Sinnemäen toimiessa työministerinä säädettiin laki, jonka mukaan työttömällä on mahdollisuus omaehtoiseen opiskeluun työttömyyden aikana. Uudistus on työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen selvityksen mukaan merkittävästi parantanut työttömien mahdollisuuksia työllistyä: puoli vuotta opintojen jälkeen työllistyneiden osuus oli peräti 61 prosenttia.

Työttömien oikeus omaehtoiseen päätoimiseen opiskeluun työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea menettämättä on ollut voimassa vuoden 2010 alusta lähtien. Mahdollisuutta on vuosien 2010–2012 välillä hyödyntänyt lähes 35 000 työtöntä. Ehtona työttömyystuella opiskelulle on kuitenkin se, että TE-toimiston virkailija arvioi opiskelun parantavan työttömän mahdollisuuksia työllistymiseen.

STM valmistelee paraikaa hallitukselle uutta ”osallistavan sosiaaliturvan” mallia. Työttömyysetuudella opiskelu on malliesimerkki siitä, miten olemassaolevan sosiaaliturvan osallistavuutta voi parantaa ilman, että rajoitetaan työttömien mahdollisuutta itsensä kannalta mielekkäisiin ratkaisuihin.

Sosiaaliturvan kehittämistä aktiivisen kansalaisuuden sallivaan ja mahdollistavaan suuntaan on syytä jatkaa. Esimerkiksi mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun on edelleen kehitettävä. TE-toimistoissa tulee olla riittävästi asiantuntemusta sen arvioimiseen, mikä ala tai määrä opiskelua parantaa työttömän mahdollisuuksia työllistyä eikä yksittäisellä virkailijalla saa olla liikaa valtaa eikä vastuuta monialaista asiantuntemusta edellyttävän päätöksen tekemisessä.

Vihreät katsovat, että sosiaaliturvan vastikkeellisuuden lisäämisen sijasta sosiaaliturvaa tulee kehittää siten, että se osallistava kansalaisuus on mahdollista työttömyydestä, sairaudesta tai osatyökykyisyydestä huolimatta.

Esimerkiksi opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus opiskella sairaspäivärahan aikana voimavarojensa mukaan. Nykyisin opiskelija joutuu keskeyttämään opintotukensa siirtyessään sairaspäivärahalle. Sairaspäivärahalla ei saa opiskella lainkaan, vaikka kunto sen mahdollistaisi.

Oikeus osapäiväiseen tai vähäiseen määrään opintoja sairaspäivärahan aikana voisi edesauttaa esimerkiksi masennuksesta kärsivän toipumista, kun opinnot sairaudesta huolimatta etenesivät edes vähän eikä yhteys opiskelijayhteisöön katkeaisi. Uudistus voisi jopa merkittävästi vähentää masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien nuorten määrää.

Yksinkertaisimmin sosiaaliturvan esteet poistaisi Vihreiden ehdottama perustulo, joka korvaisi muun muassa opiskelijoiden nykyisen opintotuen. Sairaspäivärahalla opiskelun helpottaminen ei kuitenkaan vaadi perustulon kaltaista perustavaa siirtymää syyperustaisesta sosiaaliturvasta tarveperustaiseen malliin. Se voidaan toteuttaa nopeastikin, jos vain poliittista tahtoa löytyy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.