Uudistusta uskonnon opetukseen

Eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenet Outi Alanko-Kahiluoto (vihr), Eeva-Johanna Eloranta (sd) ja Sanna Lauslahti (kok) eivät pidä nykyistä uskonnon opetuksen järjestelmää enää tarkoituksenmukaisena. Heidän mukaansa peruskoulussa ja lukiossa voitaisiin siirtyä kaikille uskontokunnasta riippumatta yhteiseen uskontotiedon ja etiikan oppiaineen opetukseen, jossa käsitellään laajasti eri maailmankatsomuksia, uskontoja ja arvokasvatusta.

– Yksi vaihtoehtoinen tapa olisi selvittää, miten pitkälle eri uskonnoille ja elämänkatsomustiedolle voidaan järjestää yhteistä opetusta samoissa opetusryhmissä yhteisten opetussuunnitelmien pohjalta. Kunkin uskonnon oman opetussuunnitelman mukainen osuus opetettaisiin heidän mukaansa edelleen tarpeen mukaan eriytetysti. Pääosin opetussisällöt olisivat yhteisiä eri uskonnoille ja elämänkatsomustiedolle, edustajat kertovat.

– Ehdottamamme mallin mukainen uskonnonopetuskokeilu on paraikaa menossa Helsingissä Kulosaaren yhteiskoulun 7.-8. luokilla ja sen lainmukaisuudesta on vastikään saatu Aluehallintoviraston lausunto, edustajat toteavat.

– Esitämmekin, että OKM ja opetushallitus uudistaa uskonnon opetuksen rakenteet 2000-luvulle. Asia voidaan valmistella Opetushallituksen työryhmässä, joka valmistelee opetussuunnitelmien uusia vuonna 2016 voimaan tulevia opetussisältöjä, edustajat ehdottavat.

Kaikille yhteinen uskonnon ja etiikan opetus toisi mukanaan monenlaisia hyötyjä. Kaikilla oppilailla olisi sama kohtelu uskontokunnista riippumatta mikä edistäisi opetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kaikille yhteinen oppiaine helpottaisi opetuksen sirpalemaisuutta ja työjärjestyksen laadintaa, samoin opetussuunnitelmien laatiminen yksinkertaistuisi, kun tarvittaisiin vain yksi opetussuunnitelma.

Lisäksi nykyjärjestelmä aiheuttaa varsin mittavia kustannuksia opetuksen järjestäjille koostuen oppilaiden kuljetuksista mahdollisesti eri puolilla kuntaa tapahtuvaan oman uskonnon opetukseen sekä näiden opettajien palkkakuluista.

Nykytilanteessa paineet opetettavien uskontojen määrän lisäämiseen kasvavat ja samalla ongelmat opettajien saatavuuden ja pätevyyden suhteen tulevat aiempaa vaikeammiksi. Uskontojen moninaisuuden yhä kasvaessa kustannukset tulevat tulevaisuudessa yhä kasvamaan.

– Tärkeisiin ihmisenä kasvamisen ja elämänhallinnan kysymyksien pohdintaan yhdessä koko luokan kanssa, on nykyisin liian vähän mahdollisuuksia. Nyt luokan oppilaat hajoavat erilleen kun käsitellään tärkeitä maailmankatsomuksellisia, kasvatuksellisia, moraalisia ja eettisiä kysymyksiä, vaikka niiden pohtiminen olisi hyvä tehdä koko luokan kaikkien eri uskontokuntiin kuuluvien oppilaiden kanssa yhdessä kaikille yhteisen oppiaineen tunnilla. Tämä on erityisen tärkeää myös lasten ja nuorten suvaitsevuuden kehittymisen näkökulmasta katsottuna, edustajat muistuttavat.

Lisätietoja:

Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja (vihr) , 050-5121727 Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja (sd), sivistysvaliokunnan jäsen, 050-5232309 Sanna Lauslahti, kansanedustaja (kok), 050-5122380

 Vuonna 2003 siirryttiin oppilaiden oman tunnustuksen mukaisesta uskonnonopetuksesta oppilaiden oman uskonnon opetukseen. Mikäli kunnan alueella on kolme samaan uskontokuntaan kuuluvaa oppilasta, on perusopetuksen järjestäjän järjestettävä heidän oman uskontonsa mukaista opetusta, jos oppilaiden vanhemmat tai huoltajat sitä vaativat. Elämänkatsomustietoa voivat opiskella ainoastaan uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat sekä vähemmistöuskontoihin kuuluvat, mikäli heidän oman uskontonsa opetusta ei ole järjestetty.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.