Sosiaaliturva

Osatyökykyisten työnteko kannattavaksi

Tällä hallituskaudella on tehty selkeitä edistysaskeleita työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisessa, viimeisimpänä vuoden alusta voimaan tullut 300 euron työttömyysrahan suojaosa.
 
Osatyökykyisten tilanteessa ei kuitenkaan ole tapahtunut edistystä. Osatyökykyiselle työnteko on useimmiten taloudellisesti täysin kannattamatonta. Tällä hetkellä vähimmäistyökyvyttömyyseläkettä saavat voivat ansaita 733,80 euroa kuussa menettämättä eläkkettä, mutta rajan ylittuessä eläke loppuu kokonaan.
 
Osatyökykyisten työllistymistä pohti myös sosiaali- ja terveysministeri Risikon (kok.) asettama työryhmä, joka sai työnsä päätökseen viime vuoden lopulla. Loppuraportissa osatyökykyisten tilanne ja nykyjärjestelmän hankaluudet esitellään hyvin, mutta ongelmien korjaamisen eväät ovat laihat. Yksi parhaista ehdotuksista on se, että osa-aikainen opiskelu sairauspäivärahalla sallittaisiin.
 
Suomessa on noin 260 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa henkilöä. Eläketurvakeskuksen vuonna 2010 tekemän selvityksen mukaan täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavista 21 prosenttia halusi työhön. Kuitenkin Eläkerekisterikeskuksen tietojen perusteella vain 5 prosenttia heistä oli työssä.
 
Vihreä eduskuntaryhmä julkisti juuri ennen joulua seuraavat tavoitteensa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen parantamiseksi. Työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajaa voisi nostaa, jolloin työtuloja saisi ansaita enemmän menettämättä eläkkettä. Samalla ansaintarajasta tehtäisiin vuosikohtainen. Nykyisin ansaintaraja on kuukausikohtainen, jolloin ansaintarajaa ei kannata ylittää, vaikka työkyky sen sallisi.

Nämä ratkaisut olisivat vain pieniä korjauksia järjestelmään, joka tosiasiassa kaipaa suurempaa remonttia. Selkein ratkaisu olisi siirtyminen perustuloon. Esitimme myös, että työhistoriaa vailla oleville korvattaisiin kansaneläkkeenä maksettava työkyvyttömyyseläke samansuuruisella vammaistuella, johon ei liittyisi tulorajoitusta. Toinen ratkaisu olisi eläkkeen pieneneminen tulojen kasvaessa lineaarisesti tietyn rajan jälkeen. Molemmilla tavoilla saataisiin osatyökykyisten työnteko aina kannattavaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.