Kehysriihessä poistettava asumistuen loukkuja

Hallitus linjaa kehysriihessä ensi viikolla, miten valtiontalous sopeutetaan maamme pienentyneeseen tuotantoon ja verotuloihin, ja miten orastavaa talouskasvua pystyttäisiin samalla tukemaan. Taloustieteilijät ja poliitikot ovat jo alustavasti päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että sopeutustoimet pitää jaksottaa monelle vuodelle. Jostain on myös löydettävä säästöjä.

Tässä vaikeassa tilanteessa tulee muistaa, että säästöjä ja leikkauksia tärkeämpiä ovat rakenteelliset uudistukset. Keskeistä on poistaa työnteon esteitä ja helpottaa työn ja sosiaaliturvan yhdistämistä. Viime vuonna tehtiin avauksia oikeaan suuntaan, kun otettiin käyttöön työttömyysturvan ennakkomaksu ja luotiin työttömyysturvan 300 euron suojaosa. Nämä molemmat tekevät työttömälle helpommaksi ottaa vastaan lyhyitäkin työkeikkoja. Työttömän tuet eivät pienene heti ensimmäisestä tienatusta eurosta.
 
On välttämätöntä jatkaa rakenneuudistusten tiellä. Myös asumistuen suojaosasta sovittiin jo viime vuonna, mutta sen yksityiskohdat ovat vielä auki. Työnteon esteiden purkamisen kannalta on erittäin tärkeää, että myös asumistukeen tulee suojaosa ilman aikarajaa kuten työttömyysturvaankin.
 
Asumistukilakia ollaan parhaillaan uudistamassa nykyistä selkeämmäksi. Hallitusohjelman mukainen sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnos on lausuntokierroksella. Kannustava asumistukijärjestelmä, joka mahdollistaa myös pienet ansiotulot, on tärkeä parannus suomalaiseen sosiaaliturvaviidakkoon.
 
Ongelmana asumistuessa on ollut sen pienuus suhteessa suurten kaupunkien korkeisiin vuokriin. Mikäli asumistuen enimmäisvuokria nostettaisiin vastaamaan paremmin oikeaa vuokratasoa, helpotettaisiin työvoiman liikkuvuutta ja parannettaisiin työllisyyttä. Kehysriihessä tulee olla uskallusta parantaa asumistukea, vaikka siitä koituisikin lisäkustannuksia itse asumistukimenoihin. Säästöt syntyvät toimeentulotukimenoissa ja kannustinloukkujen sekä työttömyyden kustannusten vähentymisessä.

Monien selvitysten mukaan asumisen kalleus haittaa työllistymistä etenkin pääkaupunkiseudulla. Jos pystymme rohkeasti uudistamaan asumistukijärjestelmää ja samalla kaavoittamaan ja rakentamaan riittävästi vuokra-asuntoja, puramme yhden merkittävän pullonkaulan työllisyyden parantamisen tieltä. Samalla pystymme kohtuullistamaan ihmisten kestämättömiksi paisuneita asumismenoja.
 
Jokainen rakenteellinen uudistus, joka lisää mahdollisuutta työntekoon, vähentää tarvetta palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkauksiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.