Huomio köyhiin lapsiperheisiin

Viime perjantain voitto tasavertaiselle avioliittolaille oli merkittävä päivä yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistymiselle Suomessa. Samana päivänä salissa äänestettiin kuitenkin myös muista merkittävistä asioista, jotka ovat tiedotusvälineissä jääneet vähemmälle huomiolle. 

Äänestyksessä hyväksyttiin lapsilisäleikkaus sekä sitä kompensoiva verovähennys. Koko oppositio äänesti lapsilisän leikkausta vastaan. Hävisimme valitettavasti äänin 100-98. Me Vihreät äänestimme paitsi lapsilisäleikkausta vastaan, myös epäluottamusta hallitukselle. Hallitus pysyi pystyssä niukin luvuin.

Äänestimme lapsilisälain muuttamista vastaan, koska emme pitäneet muutosta kokonaisuudessaan onnistuneena. Hallitus yritti etsiä ratkaisun, jolla kahdeksan euron kuukausittainen leikkaus lapsilisiin olisi korvattu pienituloisimmille perheille verovähennyksen avulla. Verovähennys on kuitenkin osoittautunut monimutkaiseksi eikä riittävän oikeudenmukaiseksi tavaksi korvata lapsilisäleikkaus pienituloisille. 

Kun oikeudenmukaista mallia ei löytynyt, olisi koko leikkaus pitänyt peruuttaa. On inhimillistä tehdä virheitä, mutta pölkkypäistä pitää päätöksistä kiinni, jos ne osoittautuvat epäonnistuneiksi. On käsittämätöntä, että hallitus oli valmis budjetoimaan lapsiperheiden verovähennysmallin toteuttamiseen tarvittavaan tietokonejärjestelmään 2,5 miljoonaa euroa, mutta ei ollut valmis pienentämään lapsilisäleikkausta tällä summalla huomattuaan, ettei verovähennysmallista saa oikeudenmukaista millään. 

Lapsilisä on universaali kaikille kuuluva etuus. Sen jokainen perhe saa lapsimäärän mukaan tuloista riippumatta. Lapsilisäleikkaus ajaa köyhimpiä perheitä toimeentulotuelle. Köyhyyden vähentämisen näkökulmasta tämä on täysin väärä suunta. Kaikkein vaikeinta pienituloiselle on toimeentulotuen ja työtulojen yhdistäminen. Nyt lapsilisää leikataan siten, että osa pienituloisimmista perheistä jää vaille verovähennystä. Tämä lisää lapsiköyhyyttä ja toimeentulotukimenoja ja vaikeuttaa köyhyysrajalla sinnittelevien perheiden asemaa.

Miksi lapsiperheiden verovähennys sitten osoittautui huonoksi tavaksi kohdistaa lapsilisäleikkaus sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla? Oikeudenmukaista on vähennyksen henkilökohtaisuus, sillä vihreät ei kannata sukupuolten tasa-arvon kannalta kyseenalaiseen perheverotukseen siirtymistä.

Lapsivähennyksen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttäisi kuitenkin, että henkilöllä tulisi maksettavaksi veroa 50-400 euroa vuodessa ja että puhtaan ansio- ja pääomatulon yhteismäärä ei ylitä 36 000 euroa vuodessa. Mutta jos henkilölle ei muiden vähennysten takia tule veroa muutenkaan maksettavaksi, hän ei hyödy lapsivähennyksestä yhtään mitenkään. Tästä syystä lapsivähennyksestä ei tule hyötymään lainkaan esimerkiksi pienituloinen opiskeleva vanhempi, joka saa koko vuoden opintorahaa, eikä myöskään vanhempi, joka on pudonnut esimerkiksi terveydellisistä syistä työelämästä ja jäänyt kansaneläkkeen/takuueläkkeen varaan. 

Hallitus perusteli lapsilisäleikkausta sillä, että lapsilisän määrän alentuminen ei heikennä kaikkien pienituloisempien, toimeentulotukea saavien lapsiperheiden taloudellista asemaa, koska lapsilisä otettaisiin huomioon toimeentulotuen määrään vaikuttavana tulona. Valitettavasti valtaosa poliitikoista ei ymmärrä, miksi juuri tämä perustelu on huono. 

On paljon perheitä, jotka ovat lähes oikeutettuja tai oikeutettuja toimeentulotukeen, mutta jättävät tuen hakematta, koska hakeminen koetaan nöyryyttäväksi ja monimutkaiseksi. Nämä lapsiperheet ovat lähes yhtä köyhiä kuin lapsivähennykseen oikeutetut. Toimeentulotukea, mukaanlukien harkinnanvarainen ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, on myös vaikea saada, jos hyväksyttävät menot eivät sisälly niin sanottuihin toimeentulotuen normeihin. Tällaisia menoja lapsiperheissä on paljon. Tällaisia lapsiperheitä on liikaa, ja lapsilisäleikkauksen takia heitä on jatkossa vielä enemmän. 

Ajettuaan läpi epäonnistuneen lapsilisäleikkauksen ja verovähennysmallin hallituksen pitää nyt suunnata huomio siihen, kuinka se pystyy auttamaan lapsiperheitä, jotka eivät verovähennyksestä hyödy. Miten pienituloiset lapsiperheet voisivat saada nykyistä helpommin harkinnanvaraista ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea esimerkiksi lasten harrastuksiin? 

Tämän kysymyksen hallitus voi ja sen pitää ratkaista toimeentulotuen perusosan Kela-siirron yhteydessä vielä tällä hallituskaudella. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.