Paperittomien oikeus terveyteen on ihmisoikeuskysymys

Oikeus terveyteen on ihmisoikeus eikä ketään voi rajata sen ulkopuolelle. Oikeus terveyteen tulee taata myös paperittomille, joiden maassa oleskelu ei ole viranomaisten tiedossa tai sallimaa. Suomi on sitoutunut tähän periaatteeseen kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Vaikka oikeuden kiireelliseen hoitoon pitäisi olla taattu, käytännössä paperittomilta estetään julkisessa terveydenhuollossa välttämättömätkin palvelut. Räikeintä on niiden epääminen jopa lapsilta ja odottavilta äideiltä. Kiireellinen hoito voi tulla sitä tarvitsevalle kohtuuttoman hintaiseksi.

Terveydenhuollon ammattilaiset pitävät tilannetta oman ammattietiikkansa vastaisena, sillä heidän eettinen velvollisuutensa on auttaa kaikkia potilaita oleskelulupaan katsomatta.

Lääkärit ovatkin perustaneet vapaaehtoisklinikoita, joissa paperittomia hoidetaan. Työvälineet ovat usein puutteelliset. Erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien potilaiden hoito – lasten ja raskaana olevien naisten – on tästä syystä vaikeaa.

Hoidon epääminen ei ole väestön kokonaisedun kannalta järkevää. Olisi kaikkien suomalaisten lasten etu saada kaikki lapset neuvolan asiakkaiksi ja rokotusohjelman piiriin. Näin estettäisiin esimerkiksi tartuntatautien leviäminen.

Paperittomien oikeutta terveyspalveluihin vastustavat perussuomalaiset ja kokoomuslaiset poliitikot ovat väittäneet sen aiheuttavan suuria kustannuksia ”terveysshoppailijoiden” virratessa maahan. Se on turhaa ja vastuutonta pelottelua heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella.

Suurin osa paperittomista elää pääkaupunkiseudulla. Helsingissä päätettiin siksi joulukuussa 2013 tarjota kiireellistä terveydenhoitoa kaikille paperittomille samaan hintaan kuin helsinkiläisille sekä järjestää laajat terveydenhuollon palvelut paperittomille lapsille ja raskaana oleville paperittomille. Kustannukset ovat jääneet hyvin pieniksi, vaikka Helsingissä tarjotut palvelut ovat nyt käsittelyssä olevaa hallituksen esitystä laajemmat.

Vihreät tukee hallituksen esitystä, sillä se on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Uudistuksella on pienet kustannukset, mutta suuri periaatteellinen painoarvo. Kyse on ihmisoikeuksista, joiden varjelu on kaikkien etu.

Mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on puoltanut paperittomille samoja terveyspalveluita kuin kantasuomalaisille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.