Pidetään kiinni hoitoalan osaavista työntekijöistä

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon tärkein voimavara. On ollut huolestuttavaa lukea siitä, miten monet – varsinkin nuoret – sairaanhoitajat pohtivat alan vaihtoa työolojen takia. Se uhkaa terveydenhuollon tulevaisuutta.

Terveydenhuollon henkilöstöpulaa ei voi ratkoa pelkästään koulutusmäärien kasvattamisella. On pidettävä huolta henkilöstöstä niin, että he jaksavat ja pysyvät työssään. Vihreät haluavat vahvistaa julkista perusterveydenhuoltoa. Erityisesti terveyskeskuksien ongelma on, että lääkärit ja hoitajat hakeutuvat yksityisten terveysyritysten palvelukseen.

Mikä saa motivoituneet ja omistautuneet ammattilaiset harkitsemaan alanvaihtoa tai vaihtoa yksityisen työnantajan palvelukseen? Terveydenhuollon ammattilaiset eivät siirry pelkästään paremman palkan perässä, vaan kilpailevat työnantajat pystyvät houkuttelemaan joustavammilla työajoilla, kevyemmällä byrokratialla ja erinäisillä työn järjestelyihin liittyvillä mahdollisuuksilla.

Vuorotyö ja pienet lapset voi olla pienten lasten vanhemmalle ennen pitkää liian uuvuttavaksi käyvä yhtälö. Toisaalta perhe on voimavara silloin, kun työajat ovat inhimilliset ja työ joustaa riittävästi. Ystäväni teki aikansa hoitotyötä, mutta uupui lopulta kun tarjolla oli jatkuvasti vain vuorotyösijaisuuksia, joihin piti olla valmis tarttumaan hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Lisäksi ansioiden pätkittäisyys teki elämästä epävarmaa eikä työttömyysturvan ennakointi ollut helppoa. Vaihtaessaan lopulta alaa ystävä kommentoi, ettei hän halunnut elämän olevan pelkkää vuorotyöstä toipumista ja työkkärin lappujen täyttämistä. Ymmärrän hyvin.

Julkisen sektorin on siis kehitettävä työoloja, jotta osaavista työntekijöistä pystytään pitämään kiinni. Joustavat työvuorot, uusien työntekijöiden tukeminen ja kunnollinen perehdytys ovat tärkeitä asioita. Kun työtehtävät kehittyvät tai muuttuvat, pitäisi olla tarjolla täydennyskoulutusta ja mahdollisuus osallistua siihen.

Hoitotyöhön on myös tuotava luovuutta: työntekijöiden osaaminen on saatava mukaan työn kehittämiseen. Henkilöstö on kuitenkin yleensä oman työnsä paras asiantuntija. Työntekijöiden ideoita ja aloitteita on syytä kuunnella – ja myös palkita niiden tekemisestä.

Työntekijöiden selkänahasta ei siis kannata säästää, jos tuottavuutta halutaan. Päinvastoin, työviihtyvyyttä ja työtapoja kehittämällä voidaan paitsi parantaa henkilöstön jaksamista, myös palveluiden laatua ja lopulta säästää myös kustannuksissa. Esimerkiksi Kotkassa kannatti tarttua dialyysihoitajien ideaan potilaskyytien yhdistämisestä – sillä säästettiin miljoonia.

Tarpeettomia hierarkioita työyhteisöissä on oltava valmiita purkamaan rohkeasti. Terveyskeskuksissa on saatu hyviä tuloksia hoitaja–lääkäri -työparimalleista. Ammattikuntien välisten raja-aitojen madaltaminen ja yhteistyön lisääminen on laajemmin tutkittava asia sosiaali- ja terveydenhuollossa: ihmisten ongelmat ja avuntarpeet ovat harvoin jäsentyneet selkeästi erilaisten ammattikuntien työnkuvien mukaan.

Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen edellyttää, että työyhteisön jäsenet ymmärtävät toistensa tehtävänkuvan ja osaavat kunnioittaa toistensa asiantuntijuutta. Kyse ei ole vain hoitaja-lääkäri –yhteistyöstä vaan moniammatillisesta yhteistyöstä terveys- ja sosiaalisektoreiden työntekijöiden kesken. Hyvä ilmapiiri ja antoisat yhteistyösuhteet, joissa voi kokea niin yksilöllistä kuin yhteistä onnistumista – ja jossa epäonnistumiset on mahdollista jakaa – edistävät työmotivaatiota ja jaksamista vaativassa työssä.

Etenkin esimiehillä on suuri vastuu hoitajien työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Esimiesten valintaan ja koulutukseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Johtamiskoulutukseen on panostettava, kun asiantuntijakoulutuksen saaneita palkataan johtotehtäviin. Johtajilla on myös oltava riittävästi aikaa johtamistehtävien hoitamiseen.

Sote-uudistus tulee mullistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää. Samalla voidaan muuttaa työn tekemisen tapoja sellaisiksi, että ne parantavat henkilöstön työhyvinvointia ja auttavat ammattilaisia jaksamaan työssään paremmin ja pidempään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.