Pikavalmisteltu sotemalli kaatui – ja hyvä niin

Perustuslakivaliokunnan uusi lausunto sote-järjestämislaista merkitsee sitä, ettei uudistusta pystytä viemään läpi tällä kaudella. Toisaalta –  hyvä niin, koska sosiaali- ja terveysvaliokunnan pikavalmistelu muutaman päivän kuluessa ei vihreiden mielestä täyttänyt hyvän lainvalmistelun tunnusmerkkejä. Tästä syystä ilmoitin jo puolitoista viikkoa sitten, että jätän asian käsittelytapaa koskevan vastalauseen.

Sote-uudistus on Suomen tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä ja välttämätön. Siksi lain valmistelua on jatkettava välittömästi vaalien jälkeen. Työtä on tehty jo paljon, joten tyhjältä pöydältä ei tarvitse aloittaa.

Sote on mahdollista toteuttaa myös perustuslain mukaisena. Vaihtoehtoisia malleja on useita. Valinta on tehtävä huolella – eri malleja ja niiden hyviä ja huonoja puolia on arvioitava. Myös vaikutusarviot on tehtävä kunnolla, samoin kuin kuulemiskierros. On kuunneltava paremmin asiantuntijoiden, ammattilaisten ja kuntien mielipiteitä.

Yksi nyt kaatuneen sote-ehdotuksen heikoimmista puolista oli rahoitusjärjestelmä, jonka vaikutukset kuntien talouteen olivat suuret ja osin sattumanvaraiset. On viisasta odottaa parlamentaarisen rahoitusryhmän työn valmistumista ja tuoda selkeä rakenne- ja rahoituspaketti kerralla käsittelyyn. On järkevämpää käsitellä rakennetta ja rahoitusta kokonaisuutena.  

Kun sote-lain valmistelu ensi  kaudella jatkuu, on syytä pitää mielessä muutama kirkas perusperiaate. Tarvitsemme sosiaali- ja terveydenhuollon, joka tarjoaa laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut kaikille kansalaisille. Tarvitsemme sote-rakenteen joka tuottaa nämä palvelut yhdenvertaisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti.

Siksi tarvitaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon integroimista saman, riittävän vahvan järjestäjän vastuulle. Siksi sote-rahoitusjärjestelmän täytyy olla selkeä, oikeudenmukainen ja hyvään hoitoon kannustava.

Lisäksi mallin on oltava perustuslain mukainen. Kansalaisilla pitää olla vaikutusmahdollisuus heille tuotettaviin palveluihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.