Työttömyysturva kuuluu kaikille työntekijöille

Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että Sipilän hallitus haluaa lyhentää ansiosidonnaista sadalla päivällä. Ansiosidonnainen lyhenisi siis 500 päivästä 400 päivään. Myös oppositiolta kysyttiin, miten kehittäisimme työttömyysturvaa.

Hallituksen esittämä leikkaustarve työttömyysturvaan on Vihreiden mielestä ylimitoitettu, kun todellinen ongelma on työpaikkojen puute, ei niinkään työttömyysturvan pituus tai se, etteivät työttömät etsisi töitä. Pelkät säästöt työttömyysturvaan eivät voi olla itseisarvo vaan se, miten järjestelmä edistää ihmisten hyvinvointia ja mahdollisuutta parantaa tilannettaan työllä ja kouluttautumisella.

Kaikkein tärkeintä on purkaa työllistymisen rakenteellisia esteitä. Tällä tarkoitan sitä, että työnteon, opiskelun ja kouluttautumisen pitäisi olla työttömyysturvalla aina mahdollista. On järjetöntä puhua elinikäisestä oppimisesta ja samalla pakottaa työttömät toimettomuuteen. Myös yrittämisen pitäisi olla mahdollista ansiosidonnaisella eli ansiosidonnainen voisi toimia starttirahan tapaan. Työttömyysturvan pitäisi sallia siirtyminen palkkatyösuhteesta yrittäjäksi ja takaisin ilman että työttömyysturva välillä katkeaa.

Sipilän hallitus harkitsee ansiosidonnaisen leikkaamista 100 päivällä. Julkisessa keskustelussa tuntuu unohtuvan, että ansiosidonnaista työttömyysrahaa on jo aiemmin kolmikantaisesti lyhennetty 400 päivään niiltä, joilla on työhistoriaa alle 3 vuotta. Vihreiden työelämäohjelmassa keston rajaamista yhdenvertaisuuden nimissä 400 päivään kaikilla ansiosidannaista saavilla ei ole suljettu pois.

Helsingin Sanomien mukaan hallitus harkitsee myös ansiosidonnaisen työssäoloehdon pidentämistä keinona säästää työttömyyden hoitamiseen kuluvia varoja. Työssäoloehdolla tarkoitetaan aikaa, joka on oltava työssä ennen kuin ansiosidonnainen alkaa kertyä. Itse en työssäoloehdon pidentämistä kannata, sillä se heikentäisi pätkä- ja silpputyötä tekevien sekä vasta työmarkkinoille pyrkivien nuorten asemaa, joiden työttömyysturva on heikoin jo nyt. Kiireellisimmät korjaustarpeet työttömyysturvasssa liittyvät heikoimmassa asemassa olevien kuten itsensä työllistävien, freelancereiden ja mikroyrittäjien tilanteeseen.

Vihreiden mielestä työttömyysturva voisi olla ansiosidonnaisen alkupäässä suurempi kuin loppupäässä, jos mahdollisuudet omahtoiseen kouluttautumiseen ja itsensä työllistämiseen olisivat paremmat kuin nykyisin. Näin työttömyysturva kannustaisi mahdollisimman nopeaan työllistymiseen.

Vihreät kannattaa mahdollisimman pikaista perustulokokeilua ja sosiaaliturvajärjestelmän päivittämistä perustuloksi, jolloin työ, opiskelu ja muu aktiivisuus olisi työttömyysrahalla aina kannattavaa. Sen sijaan että askartelisi työttömyysturvan kanssa hallituksen kannattaisi suunnata tarmonsa perustulokokeilulupauksen lunastamiseen. Perustulo tekisi sosiaaliturvasta ennustettavan ja oikeudenmukaisen ja poistaisi ihmisten turhan byrokraattisen jaottelun työllisiin ja työelämän ulkopuolisiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.