Demokratia

Riippumaton tiedonvälitys hallituksen hampaissa

Ylen rahoitusmalli uudistettiin viime eduskuntakaudella. Tarkoituksena oli turvata Ylen rahoituksen jatkuvuus ja ennustettavuus niin, etteivät poliitikot puuttuisi siihen vuosittain. Päätöksessä olivat mukana kaikki eduskuntapuolueet, niin hallitus kuin oppositio. Lupamaksuista päätettiin pitkällisten neuvotteluiden jälkeen luopua ja korvata ne Yle-verolla, joka toisin kuin lupamaksut takaisi Ylelle ennustettavan ja kestävän rahoituspohjan.

Yleisradiolla on erittäin tärkeä asema monipuolisen ja moniarvoisen tiedonvälityksen mahdollistajana. Siksi eduskunta on pitänyt tärkeänä, että Yleisradion rahoituksesta päättävät kaikki eduskuntapuolueet yhdessä eikä Yleä oteta politikoinnin välineeksi. Silloin sen riippumattomuus kärsisi. Nimenomaan Yleisradion riippumattomuuden turvaamiseksi on pidetty hyvänä, että Yleisradio toimii koko eduskunnan alaisuudessa ja lainsäädäntöä koskevista muutoksista sovitaan parlamentaarisesti kaikkien eduskuntaryhmien kesken.

Nyt Sipilän hallitus on irtautunut tästä periaatteesta: Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat ilmoittaneet päättäneensä yksipuolisesti hallituspuolueiden kesken ja opposition kanssa neuvottelematta, että Ylen rahoitusta vähennetään ja että se tehdään sekä jäädyttämällä Yle-indeksi että vähentämällä Ylen verotuloja. Päätöksellään hallitus irtautuu selkeästi aikaisemmasta toimintalinjasta, josta on päätetty kaikkien eduskuntapuolueiden kesken.  Jos – ja kun – hallitus alkaa peukaloida Ylen rahoitusta, Ylestä tulee hallituksen Yleisradio eikä se enää ole koko eduskunnan Yleisradio.

Sipilän, Soinin ja Stubbin hallitus on toisin sanoen päättänyt, että jatkossa Ylen rahoitus riippuu kulloinkin vallassa olevien puolueiden arvopohjasta eivätkä moniarvoisuus ja riippumattomuus ole verovaroin rahoitetussa tiedonvälityksessä olennaisia.

Vapaa tiedonvälitys on avoimen ja monipuolisen tiedonvälityksen ja demokratian edellytys. Tarve asialliselle ja tietopohjaiselle tiedonvälitykselle vain kasvaa ja Yle on jo tehtyjen leikkausten takia joutunut sopeuttamaan toimintaansa melkoisesti.

Tiedonvälityksen on oltava päätöksentekijöistä riippumatonta, jotta kansalaisilla on mahdollisuus käydä avointa julkista keskustelua päätöksenteon seurauksista ja tuoda erilaisten ihmisryhmien, esimerkiksi vähemmistöjen ja heikommassa asemassa olevien, ääni kuuluviin. Näin linjataan Yle-laissa, jota hallitus aikoo myös uudistaa.

Jos suomalainen demokratia merkitsee istuvalle hallitukselle mitään, se peruu yksipuoliset esityksensä Ylen rahoituksen heikentämisestä ja palauttaa Ylen rahoituksen parlamentaariseen, kaikkien eduskuntapuolueiden ohjaukseen. Prosessi, jossa Ylen rahoituksesta päätetään, on osa sen riippumattomuutta. On kohtalokasta suomalaisen demokratian ja vapaan tiedonvälityksen kannalta, ettei hallitus tätä myönnä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.