Välikysymys pienituloisten eläkkeensaajien puolesta

Vihreille pienituloisten puolustaminen ja köyhyyden vähentäminen ovat keskeisiä poliittisia tavoitteita. Kun hallituksen budjettiesitys julkaistiin, oli ilmeistä, että haluamme tehdä välikysymyksen pienituloisten eläkkeensaajien asemasta. Vasemmistoliitto jakoi huolemme ja sovimme yhteisestä välikysymyksestä, johon liittyivät mukaan myös SDP ja kristillisdemokraatit.

Sipilän hallitusta on alusta saakka jouduttu moitittu siitä, ettei se tee esityksistään ja päätöksistään minkäänlaisia vaikutusarviointeja. Vihreä eduskuntaryhmä pyysi siksi jo keväällä eduskunnan tietopalvelua laskemaan, mitkä ovat hallitusohjelman vaikutukset eri ikäisiin ja tuloisiin suomalaisiin.

Laskelman tulos oli huolestuttava: hallituksen vero- ja indeksipäätösten suurimmat häviäjät olivat työtulottomat ja eläkeläiset, sillä he eivät hyötyneet Sipilän hallituksen päättämistä verojen kevennyksistä. Hallituksen päätösten suurimpia häviäjiä ovat yhteiskunnan köyhimmät.

Hallituksen päätökset kasvattavat tuloeroja. Kuten eduskunnan tietopalvelun laskelma osoitti, pienituloisuusaste, lapsiköyhyysaste ja aivan erityisesti vanhuusköyhyysaste kasvavat hallituksen politiikan seurauksena. Syksyn esityksillään hallitus jatkaa eriarvoisuuden lisäämistä Suomessa.

Ensinnäkin hallitus leikkaa eläkkeensaajien asumistuesta. Hallitus poistaa eläkkeensaajien asumistuen omana tukimuotonaan ja siirtää eläkeläiset yleisen asumistuen piiriin. Tämän tempun myötä eläkeläisten asumistuki heikkenee suurella joukolla ihmisiä.

Jopa 180 000 eläkeläistä tarvitsee eläkkeen lisäksi asumistukea selvitäkseen päivittäisistä menoistaan. Pienituloisimmista kotitalouksista noin 70 prosentilla asumisen tuki heikkenee hallituksen päätöksen myötä. Asumistuki voi vähentyä jopa 60 euroa kuussa. Se on iso raha pienituloisen kukkarossa.

Lisäksi hallitus asettaa törkeällä tavalla eläkeläiset keskenään eriarvoiseen asemaan. Tällä hetkellä asumistukea saavan tuki leikkautuu korkeintaan 60 euroa, kun taas uudet asumistukipäätökset tehdään ilman tätä ”loivennusta” ja tuki voi saada vielä paljon vähemmän kuin mihin nyt olisi oikeus.

Asumistukijärjestelmien yhdistäminen johtaa siihen, että vammaisen tai iäkkään omaishoidettavan, joka nyt on oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen, ei enää jatkossa pysty asumaan itsenäisesti tai perheensä kanssa, vaan hänen on valittava laitoksessa asuminen taloudellisista syistä.

Suomessa on liki puolitoista miljoonaa eläkeläistä. Näistä suuri joukko on iäkkäitä, pitkän työuran tehneitä ihmisiä. Toinen merkittävä ryhmä on työkyvyttömyyseläkkeellä olevat. Joukossa on kroonisesti sairaita tai syntymästään saakka vammaisia ihmisiä. Näiden kaikkien ihmisryhmien joukossa terveyspalvelujen käyttö on runsasta.

Hallitus heikentää erityisesti näiden ihmisten mahdollisuutta pitää huolta omasta terveydestään leikkaamalla lääkekorvauksia 50 miljoonalla eurolla ja nostamalla lääkkeiden omavastuita. Tämä osuu ankarasti pienituloisiin eläkeläisiin: tutkimusten mukaan jo nyt pienituloiset maksavat keskimäärin suurempia omavastuita kuin muut.

Hallitus leikkaa myös matkakorvauksia, mikä osuu erityisesti haja-asutusalueilla asuviin pienituloisiin. Eikö maaseudun mummon enää tarvitsekaan päästä sairaalaan tutkimuksiin? Hallitus uhkaa tehdä heikkokuntoisen vanhuksen hajaseudulla asumisesta extreme-urheilulajin.

Lääke- ja matkakustannusten omavastuuosuuksien korottaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen nosto sekä asumistuen pieneneminen yhdessä muodostavat armottoman kokonaisuuden. Se työntää köyhyysrajan ala puolelle ne, jotka nyt sinnittelevät juuri ja juuri veden pinnan yläpuolella.

Hallituspuolueiden taholta kuulee paljon puhetta siitä, kuinka kaikkien suomalaisten on nyt osallistuttava säästötalkoisiin. Hallituksen leikkaukset osuvat kuitenkin kaikista kipeimmin eläkkeensaajiin, jotka ovat jo valmiiksi pienituloisia. Näyttääkin siltä, että Sipilän hallituksen talkoissa raskaimman taakan kantavat kaikista heikoimmat, kun vahvimmat katsovat vierestä. Se ei ole kohtuullista eikä oikein.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.