Voitto: hallitus perui esityksensä eläkkeensaajien asumistuen romuttamisesta

Tilasin noin kaksi kuukautta sitten eduskunnan tietopalvelulta laskelman, miten hallituksen aikomat heikennykset eläkkeensaajien asemaan vaikuttavat heidän tuloihinsa.  Laskelma osoitti, että hallituksen suunnittelema eläkkeensaajien asumistuen siirtäminen yleisen asumistuen piiriin olisi pudottanut 27 000-33 000 eläkkeensaajaa köyhyysrajan alapuolelle.

Vihreä eduskuntaryhmä päätti tehdä välikysymyksen siitä, miten hallitus kohtelee köyhimpiä eläkkeensaajia – joihin siis kuuluu myös mm. nuorena vammaisuuden tai mielenterveysongelmien vuoksi eläkkeelle jääneitä.

Hallitus ei kaatunut välikysymysäänestykseen, mutta nyt hallitus on päättänyt perua eläkkeensaajien siirtämisen yleisen asumistuen piiriin.
Tämä on merkittävä voitto oppositiolle ja kaikille, jotka ovat ilmaisseet vastustuksensa hallituksen epäoikeudenmukaiselle ja epäinhimilliselle politiikalle.

Lehtitietojen mukaan hallitus harkitsee nyt myös puolittavansa lääkekorvauksiin aikomansa 50 miljoonan euron leikkaukset. Tämä on oikein, sillä pienituloiset sairastavat eniten ja käyttävät eniten myös lääkekorvauksia. Lääke- ja matkakorvausten omavastuun nostaminen olisi osunut samoihin ihmisiin kuin eläkkeensaajan asumistuen heikentäminen. Siksi eduskunnan tietopalvelussa ennakoitiin, että köyhyysrajan alapuolelle putoavien uusien eläkkeensaajien määrä on lopulta huomattavasti suurempi kuin ennakoitu 27 000-33 000 henkilöä*, kun hallitus on toteuttanut sekä eläkkeensaajien asumistuen leikkaamisen että lääke- ja matkakulujen omavastuun korottamisen.

Jos hallituksen tietoisena tarkoituksena ei ole pahentaa kaikkein sairaimpien ja köyhimpien tilannetta, lääkekorvausten leikkaamisen peruminen on ainoa oikea toimenpide. Mikäli hallitus ei muuta lakiesitystään, eniten nostetaan pienituloisten lääkkeiden omavastuuta ja vähiten parempituloisten omavastuuta. Vaikeimpaan asemaan joutuvat sellaiset ihmiset, joilla on kalliita ylemmässä erityiskorvausluokassa korvattuja lääkkeitä, kuten kalliita psyykelääkkeitä.  En uskalla edes ajatella, miten heidän käy, jos hallitus ei peru esitystään.

Ihmettelen myös, millä perusteella hallitus aikoo edelleen toteuttaa matkakorvausten leikkaamisen 20 miljoonalla eurolla. Leikkaus iskee pahiten syrjäseudulla asuviin pienituloiseen väkeen, joka ei pääse terveyskeskukseen tai sairaalaan omalla joukkoliikenteellä tai omalla autolla vaan joutuu turvautumaan taksikyyteihin. Näiden omavastuu on nyt korkea ja hallitus uhkaa nostaa sitä entisestään.

Tavoitteen saavuttamiseksi potilaan matkakustannusten omavastuuta nostetaan 16 eurosta 25 euroon. Korotus on kohtuuton kaikille pienituloisille. Edestakainen matka kustantaa jatkossa potilaalle jo 50 euroa. Kun tähän lisätään poliklinikkamaksu, hoitokäynti maksaa potilaalle yli 80 euroa. Potilaat alkavat vältellä kustannuksiltaan näin korkeita tutkimuksia, vaikka ne olisivat terveyden kannalta hyödyllisiä tai jopa välttämättömiä. Sairauspäivärahalla elävälle tai muuten pienituloiselle summan saaminen kasaan voi olla yksinkertaisesti mahdotonta. Tämä vaarantaa sekä suunnitellun hoidon että päivystykseen hakeutumisen.

Matkakorvaukset kohdistuvat erityisesti iäkkäille, harvaan asuttujen alueiden asukkaille. Samanaikaisesti hallitus esittää heikennyksiä haja-asutusalueiden julkiseen liikenteeseen. Tämä yhdessä omavastuuosuuden korottamisen kanssa vaikuttaa erityisen haitallisesti niihin pienimpien tuloluokkien ihmisiin, joilla on paljon terveysongelmia. Samalla tämä vaikeuttaa osaltaan myös terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen tähtäävää työtä.

Erityisesti terveys- ja sosiaalisektorille kohdistuvissa säästöissä on tärkeää pyrkiä oikeudenmukaisuuteen ja huolehtia pienituloisten toimeentulosta myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Lääke- ja matkakorvauksiin kohdistuvien juustohöyläleikkausten sijasta mielekkäämpää olisi keventää pienituloisimpien maksurasitusta ottamalla käyttöön tulosidonnainen maksukatto.

Olen toki iloinen, että hallitus perui aikomuksensa työntää kymmeniä tuhansia eläkkeensaajia köyhyysrajan alapuolelle.  Hallituksen on nyt opittava tekemään vaikutusarvioinnit päätöksistään ennen kuin se tekee niistä esityksiä.

Hyvä hallitus. Kiitos, että peruitte aikomuksenne leikata eniten juuri heiltä, joista köyhyystutkijat ovat pitkään olleet huolissaan. Mutta kuunnelkaa jatkossa asiantuntijoita ja kansalaisia etukäteen ja jättäkää antamatta esitykset, joilla aiheutatte köyhimmissä ja heikko-osaisimmissa pelkoa, kauhua ja unettomia öitä. Kuunnelkaa köyhyystutkijoita ja pyytäkää laskelmat välttääksenne syventämästä köyhyyttä, kasvattamasta tuloeroja ja eriarvoisuutta.

Lopuksi tahdon todeta: hallituksen epäoikeudenmukainen esitys eläkkeensaajien aseman kurjistamisesta peruttiin opposition ja aktiivisten kansalaisten ansiosta. Vaikka hallitus ansaitsee kiitoksen, kiitän hartaimmin ja syvimmin kaikkia teitä, jotka ahdistuksestanne ja peloistanne huolimatta jaksoitte olla yhteydessä päättäjiin, protestoida ja vaatia inhimillisempää politiikkaa. Kiitos.

*27 000 oli saatu laskemalla, että kaikki eläkkeensaajat olisivat päässeet 60 e suojaosan piiriin, ja 33 000 taas siten, että kukaan ei olisi saanut suojaosaa – todellinen luku olisi sijoittunut näiden välimaastoon.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.