Vihreät ei hyväksy kohtuuttomia korotuksia varhaiskasvatuksen maksuihin

Vaikka vuosi on vasta alussa, hallitus on jo jatkanut tavallisten ihmisten elämää kurjistavaa linjaansa. Viime syksynä me vihreät saimme taistella sekä eduskunnassa että kunnanvaltuustoissa sen puolesta, että varhaiskasvatus säilyisi laadukkaana. Että subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajattaisi eikä ryhmäkokoja kasvatettaisi. Osa taisteluista voitettiin mutta valitettavasti hyvin monen lapsen oikeus varhaiskasvatukseen riippuu tulevaisuudessa vanhempien työtilanteesta. Moni lapsi viettää päivänsä isoissa päiväkotiryhmissä.
 
Tämä kamppailu päivähoidon puolesta on monissa kunnissa yhä käynnissä. Silti hallitus iskee jo seuraavan kortin pöytään: tulevaisuudessa jotkut perheet joutuvat maksamaan varhaiskasvatuksesta roimasti nykyistä enemmän.

Hallitus tavoittelee 54 miljoonan euron lisäystä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin, mikä on epärealistista ja epäreilua. Osaa maksuista aiotaan korottaa jopa 22 %, mikä ei voi olla vaikuttamatta siihen, että jotkut vanhemmat ottavat lapsensa pois varhaiskasvatuksen piiristä. Kun samanaikaisesti kasvatetaan ryhmäkokoja ja rajoitetaan subjektiivista päivähoito-oikeutta, se heikentää systemaattisesti varhaiskasvatusta.

Kansainvälisissä tutkimuksissa varhaiskasvatus on todettu tuloksellisimmaksi ja kustannustehokkaimmaksi keinoksi varmistaa lasten hyvinvointi ja kehitys. Sillä pystytään puuttumaan mahdollisiin ongelmiin, tukemaan lapsen kielellistä kehitystä ja sosiaalisia taitoja ja tasoittamaan lasten välisiä oppimiseroja. Syrjäytymisen ehkäisy alkaa jo päiväkodissa.

On hallituksen esityksessä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi(http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/asiakasmaksut/liitteet/Luonnosxhallituksenxesitykseksixeduskunnallexvarha.PDF)
hyvääkin: nollamaksuluokka esitetään säilytettäväksi. Lisäksi pienituloiset yksinhuoltajaperheet maksaisivat varhaiskasvatuksesta nykyistä vähemmän. Nämä kaksi osaa on tärkeää säilyttää.

Muilta osin hallituksen maksuesitystä on välttämätöntä muuttaa. Hallitus esittää varhaiskasvatuksen ylimpään maksuluokkaan 22 % korotusta.  Yhden lapsen osalta se tarkoittaa 64 euroa kuussa. Keskituloisella kahden vanhemman ja kahden lapsen perheellä varhaiskasvatuksen kuukausimaksut nousisivat 122 euroa. Tämä tarkoittaa vuodessa 1342 euroa (oletuksena 11 kuukauden maksut). Tämänhetkiseen ylimpään maksuluokkaan päätyy melko keskimääräisillä kuukausiansioilla. Ylimmässä maksuluokassa on 25 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

On hyvä, että hallitus on ymmärtänyt työllisyyden ongelmat yksinhuoltajien kohdalla. Sen sijaan hallitus ei ota
lainkaan huomioon sitä, että myös kahden vanhemman perheissä näin suuret varhaiskasvatusmaksujen korotukset tulevat todennäköisesti vähentämään naisten työssäkäyntiä. Tämä on aivan väärä kehityssuunta.

Vihreät voivat hyväksyä maltilliset korotukset, mutta esitetty suuruusluokka on mahdoton. Hallituksen on pienennettävä maksukertymätavoitettaan ennen kuin se antaa esityksen eduskunnalle. Korotukset tulee toteuttaa ottamalla käyttöön uusi ylin maksuluokka. Tällä tavoin aidosti varakkaat perheet maksaisivat paremmin tulotasoaan vastaavia asiakasmaksuja eikä keskituloisia rokotettaisi kohtuuttomasti.

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen ja naisten työllisyyteen vaikuttavat myös vanhempainvapaajärjestelmä sekä kotihoidontuki. Järjestelmiä tulee kehittää niin, että lapset pääsevät varhaiskasvatukseen tasa-arvoisesti, hoitovastuu jakautuu tasaisesti eri sukupuolille sekä naisten työllisyysasteen paranee. Hallituksen nykylinja ei tue näitä tavoitteita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.