Kirjoitukset

Lastensuojelun ahdinkoon on puututtava asiakasmitoituksilla ja panostuksilla ennaltaehkäiseviin palveluihin

Lastensuojelun ammattilaisilta ja asiantuntijoilta on viime aikoina kuulunut huolestuttavia tietoja lastensuojelun tilasta Suomessa.

Jopa noin 40 %:ssa lastensuojelun palvelujen järjestäjistä yhdellä sosiaalityöntekijällä on vastuullaan enemmän kuin 30 lasta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden mukaan sosiaalityöntekijällä voi olla pahimmassa tapauksessa vastuullaan jopa 100 lapsiasiakasta. Myös Kuntaliiton tuoreessa lastensuojelukyselyssä todetaan, että lastensuojelun tilanne on vaikeutunut verrattuna samaan kyselyyn 5 vuotta aiemmin. Kyselyssä ilmenee myös huolta lastensuojelun voimavaroista ja henkilöstön riittävyydestä.

Lastensuojelun ammattilaiset julkaisivatkin marraskuussa 2017 #1000nimeä -vetoomuksen, jonka allekirjoitti yli tuhat sosiaalityöntekijää ja sosiaalityön opiskelijaa.

Eduskunta käy nyt keskustelua siitä, tulisiko lastensuojelun asiakasmääristä säätää lailla. Käsittelyssä on kansanedustajien tekemä lakialoite, jonka mukaan yhden sosiaalityöntekijän vastuulla saa olla vastuullaan enintään 30 lasta.

 

Olen allekirjoittanut kyseisen lakialoitteen ja kannatan sitä lämpimästi. Se on askel oikeaan suuntaan. Lastensuojelun ammattilaiset ovat itse ajaneet asiaa.

Pian näemme, mitä aloitteelle tapahtuu eduskunnan käsittelyssä. Vihreät kuntapäättäjät ovat kuitenkin tarttuneet jo toimeen ja esittäneet monissa kunnissa samaa eli lastensuojelun asiakasmäärien rajaamista 30 asiakkaaseen sosiaalityöntekijää kohden. Aloitteita on tehty ainakin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kouvolassa, Rovaniemellä, Hämeenlinnassa, Raahessa ja Nokialla.

Asiakasmäärien rajaaminen lailla ei kuitenkaan yksin riitä parantamaan lastensuojelun tilannetta.


Lastensuojelussa tulisi panostaa paljon nykyistä enemmän ennaltaehkäisyyn.
Tätä näkemystä tukevat niin sosiaalityöntekijät itse, asiantuntijat kuin positiiviset kokemukset kunnista ympäri Suomen. Perheiden tukeminen ennen ongelmien kehittymistä on kaikkien etu ja erittäin kustannustehokasta.

Sosiaalityöntekijöiden palkka on koulutukseen ja työn kuormittavuuteen nähden matala, kuten monella muullakin naisvaltaisella alalla. Sen tulisi vastata paremmin työn vaativuutta.

Vihreät on toistuvasti vaatinut myös lapsivaikutusten arviointia päätöksentekoon. Emme saa tehdä päätöksiä ajattelematta, mitä vaikutuksia sillä on tuleviin sukupolviin ja kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin.

Sosiaalityöntekijät tekevät pienillä resursseilla äärimmäisen arvokasta työtä, jolla on kauaskantoiset vaikutukset monien lasten ja nuorten elämään. He ansaitsevat meidän kaikkien arvostuksen, tuen ja työhön tarvittavat resurssit. Haluan kiittää sosiaalityöntekijöitä siitä, että lastensuojelun hätähuuto on nyt tullut julkiseen keskusteluun. Nyt meidän poliitikkojen tehtävänä on löytää vaikeaan tilanteeseen ratkaisuja.