Välttämätön terveydenhuolto kuuluu myös paperittomille

Terveydenhuolto kuuluu kaikille. On inhimillistä politiikkaa ja kaikkien kannalta parasta, että Suomessa oleskelevat ihmiset saavat hoitoa sairauksiinsa.

Tällä hetkellä paperittomat voivat Suomessa saada vain kiireellistä hoitoa. Kansainväliset ihmisoikeustoimijat EU:ssa ja YK:ssa ovat toistuvasti huomauttaneet, että terveyspalveluiden saaminen on perusoikeus, joka kuuluu myös paperittomille. Oikeus terveyteen on tunnustettu myös useissa YK:n ihmisoikeussopimuksissa.

Eduskunnassa on tänään käsittelyssä lakialoite paperittomien terveydenhuollon järjestämisestä. Olen yhtenä allekirjoittajana tässä aloitteessa.

Lailla turvattaisiin oikeus välttämättömiin terveyspalveluihin paperittomille, jotka ovat kaikkien yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolella. Välttämättömiä terveyspalveluita ovat esimerkiksi raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvät palvelut. Paperittomille lapsille tulisi aloitteen mukaan järjestää kaikki tarvittavat terveydenhuollon palvelut.

Tätä lakia yritettiin viedä läpi jo edellisellä hallituskaudella. Sitä ei kuitenkaan ehditty käsitellä kevään 2015 viimeisissä täysistunnoissa. Kannatin lakiesitystä silloin ja kannatan lämpimästi edelleen.

Tällä hetkellä paperittomat ovat näkymätön ryhmä, joiden osalla perusoikeudet toteutuvat heikosti. Paperittomat ovat ihmisiä siinä missä muutkin, ja heille kuuluvat ihmisoikeudet. Kukaan tuskin haaveilee paperittomana olemisesta. Tilanteeseen joudutaan, kun muita vaihtoehtoja ei ole. Ilmastonmuutos ja konfliktit ovat keskeisiä syitä, miksi ihmiset joutuvat jättämään kotinsa.

Vihreät ovat tehneet töitä ihmisoikeuksien toteutumiseksi myös paperittomien osalta. Esimerkiksi Helsingin valtuusto on jo viime joulukuussa hyväksynyt Vihreiden kannattamana paperittomille vastaavan oikeuden välttämättömään terveydenhuoltoon.

Paperittomien terveyspalveluissa on kyse perus- ja ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien toteutumisesta. Kyse on siitä, annammeko auttavan kätemme sitä tarvitseville vai käännämmekö tylysti selkämme. Vihreille on selvää, kummalla puolella historiaa haluamme olla.