Varhaiskasvatukseen ja kouluihin riittävästi psykologeja

Tiedote 29.9.2018

Vihreiden Alanko-Kahiluoto: varhaiskasvatukseen ja kouluihin riittävästi psykologeja

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto on jättänyt talousarvioaloitteet psykologipalvelujen lisäämisestä varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä tarjota lapsille ja perheille apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

”Lapsiin ja nuoriin kohdistuvalla työllä ehkäistään nuorten mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä. Nykyinen oppilas- ja opiskelijahuoltolaki takaa psykologi- ja kuraattoripalvelut kouluihin, mutta käytännössä kunnat eivät kuitenkaan ole pystyneet perustamaan riittävästi näitä tehtäviä. Erityisesti koulupsykologien saatavuudessa on ollut suuria ongelmia”, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Alanko-Kahiluodon mielestä oikeuden psykologipalveluihin tulisi koskea myös varhaiskasvatusta. Psykologi osana varhaiskasvatuksen ammattilaisten joukkoa tukisi myös muun varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista ja jaksamista, mikä lisäisi omalta osaltaan varhaiskasvatuksen laatua.

”Psykologityö tulisi saada mukaan varhaiskasvatukseen. Tekemäni aloitteen määrärahalla palkattaisiin sata uutta psykologia varhaiskasvatukseen vuonna 2019”, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Nuorten mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä: tutkimusten mukaan jopa 20–25 % nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Lapsen ja perheen tuen tarpeiden täyttämisellä mahdollisimman varhain on kauaskantoisia vaikutuksia. Lasten hyvinvoinnin kannalta parasta olisi, kun apua ja tukea tuotaisiin suoraan kasvuympäristöihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Me-säätiö julkaisivat perjantaina 28.9. dataa syrjäytymisen syistä. Kymmenen keskeisimmän syrjäytymisriskin listalla ovat muun muassa lastensuojelun sijoitus, ilman toisen asteen tutkintoa jääminen, varhaiset käytöshäiriöt sekä mielenterveyslääkkeet 14-18 vuoden iässä.

”Me-säätiön ja THL:n tutkimusaineisto osoittaa, että apua tarvitaan ja sitä tarvitaan jo varhaisessa vaiheessa. Emme saa jättää lapsia ja nuoria ilman tukea, jota he tarvitsevat pärjätäkseen koulussa ja kasvaakseen tasapainoisiksi aikuisiksi”, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Yhteystiedot
Outi Alanko-Kahiluoto
puh. 050 512 1727