Toimeentulotuen perusosan leikkauksissa käytettävä harkintaa

Tiedote 3.10.2018

Vihreiden Alanko-Kahiluoto: Toimeentulotuen perusosan leikkauksissa käytettävä harkintaa

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) on huolissaan moninkertaisiksi kasvaneista toimeentulotuen alentamispäätöksistä. Alanko-Kahiluoto jätti eilen hallitukselle kirjallisen kysymyksen toimeentulotukilain soveltamisesta.

Toimeentulotuen alentamispäätökset ovat moninkertaistuneet sen jälkeen, kun toimeentulotuen maksu siirtyi vuonna 2017 kunnilta Kelan hoidettavaksi.

”Käytännössä viimesijaisesta toimeentulotuesta on tullut Kela-siirron ja aktiivimallin säätämisen myötä entistä vahvemmin aktivointipolitiikan väline. Huoli siitä, että toimeentulotuen perusosan leikkauksista on tullut aiempaa mekaanisempia täysin vailla yksilöllistä harkintaa, on kasvanut”, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Alentamispäätöksen syynä on useimmiten kieltäytyminen TE-toimiston tarjoamasta työstä, koulutuksesta tai muusta työllistämistoimenpiteestä.

“Laissa todetaan, että toimeentulotuen alentaminen voidaan tehdä vain, jos se ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. Tämän harkitseminen puuttuu Kelan toimeenpanemista mekaanisista leikkauksista”, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Toimeentulotuen perusosa on tällä hetkellä 491 euroa kuukaudessa. 1,5 prosentille eli noin 11 000 toimeentulotuen saajista maksetaan tänä vuonna alennettua toimeentulotukea. Alennus on 20–40 prosenttia toimeentulotuen perusosasta eli 100–200 euroa.

”On suuri riski, että Kelan käytännöt lisäävät ja syventävät toimeentulotuen asiakkaiden köyhyyttä. Toimeentulotuen perusosan Kela-siirrolla tavoiteltiin toimeentulotuen alikäytön vähenemistä, ei köyhyyden lisääntymistä”, Alanko-Kahiluoto toteaa.

”Ihmisten viimesijaisen toimeentulon leikkaamisen sijaan tarvitsemme pikaisia toimia köyhyyden vähentämiseksi. Vihreät on esittänyt puolen miljardin pakettia köyhyyden poistamiseen. Perusturvan tulisi olla sillä tasolla, ettei toimeentulotuen tarvetta olisi. Tavoitteenamme on perustulo, joka vähentäisi tehokkaasti köyhyyttä ja poistaisi nykyisen sirpaleisen sosiaaliturvajärjestelmän ongelmia. Perusturvan taso on ihmisoikeuskysymys”, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Yhteystiedot:
Outi Alanko-Kahiluoto
puh. 050 512 1727