Manifesti mielenterveyden ja inhimillisen kohtaamisen puolesta

Tällä manifestilla haluamme kiinnittää huomiota mielenterveyteen ja sen ylläpitämiseen, varhaiseen tukeen sekä oikeuteen saada apua ja hoitoa paikassa, johon on helppo tulla.
Manifestimme viisi teesiä peräänkuuluttavat ihmisten välistä kohtaamista. Mielenterveyden ongelmiin liittyvää leimaamista on vähennettävä ja mielenterveystyötä on kehitettävä siten, että kuunteleva, yksilöä kunnioittava apu on mahdollista.
Tässä ovat teesimme.


TEESI 1:
”Diagnoosi ei määrittele kuka olen, ei sitä, mistä saan haaveilla eikä sitä, mitä saan tehdä.”
Erilaiset elämänvaiheet haasteineen ja kriiseineen, samoin kuin tarve hoitaa mielen terveyttä koskettavat meistä jokaista. Diagnoosin saanut ihminen on aina enemmän kuin diagnoosinsa.  Mielenterveyden haasteista kärsinyt on edelleen arvokas ja tärkeä yhteisön jäsen.

TEESI 2:
”Kuka tahansa meistä, myös minä, voin sairastua psyykkisesti ja tarvita toipumiseen apua ja tukea. Myös minä voin auttaa ja tukea toipumisessa.”
Oireistaan huolimatta ihmisellä on edelleen voimavaroja ja vahvuuksia, jotka tunnistamalla ja joita tukemalla voimme edistää toipumista. Oikeus arvokkaaseen elämään ja osallisuuteen on voimassa elämäntilanteestamme ja kunnostamme huolimatta.

TEESI 3:
”Mielenterveyttä ei saa hoitaa vain lääkkein. Olen oikeutettu psyykkiseen tukeen, yhteisöön ja sosiaaliturvaan.”
Jokainen ansaitsee heikoimpana hetkenään inhimillisen kohtelun. Mielekäs kuntoutuminen muodostuu toivosta, vertaistuesta, jatkuvuudesta ja yhteisöstä, johon on mahdollista kuulua sekä onnistumisen kokemuksista. Aito, inhimillinen kohtaaminen on välttämätöntä kriisin hetkellä sekä kuntoutumisessa. Apua tarvitsevan heittely luukulta toiselle voi olla tuhoisaa. On luotava ja ylläpidettävä yksiköitä, joista saa helposti inhimillistä apua ympäri vuorokauden.

TEESI 4:
”Minun on voitava luottaa siihen, että työkykyäni arvostetaan ja että saan tukea mielenterveyteni ylläpitämisessä.”
Työhyvinvointiin ja mielenterveyteen sijoittaminen on kaikkien etu. Jokaisen tulee voida osallistua voimiensa mukaan työelämään. On oltava oikeus kuulua työyhteisöön ja olla sen jäsen myös hetkenä, jolloin tuottavuus ja työkyky ovat alhaalla. On oltava oikeus myös levätä.

TEESI 5:
”Haluan olla vahva, pärjäävä, tuottava ja osallinen jäsen yhteiskunnassa. Tahdostani huolimatta saatan sairastua. Haluan luottaa siihen, ettei minua silloin jätetä.”
Kukaan ei pyri mielenterveyskuntoutujaksi, kyse ei ole omasta valinnasta. Sairastunut on edelleen samassa veneessä muiden kanssa. Tässä veneessä jokaisella on vastuu toistensa hyvinvoinnista. Mielenterveysongelmat eivät tartu, mutta läheisten mahdollisuuksia tukea sairasta omaistaan on lisättävä. Välittäminen, ymmärrys ja inhimillisyys ovat tärkeitä kaikille. Ettei ketään jätettäisi.

 

Manifestin valmistelemiseen ovat osallistuneet Outi Alanko-Kahiluodon lisäksi toiminnanjohtaja, musiikkiterapeutti Markus Raivio ja työtoiminnan prosessivastaava Leena Rantasalo (Niemikotisäätiö).