115 kansanedustajaa allekirjoitti lakialoitteen lastensuojelun jälkihuollonikärajan nostosta

TIEDOTE 12.12.2018


Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon lakialoite lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostosta keräsi yhteensä 115 kansanedustajan allekirjoituksen. Allekirjoittajina on kansanedustajia kaikista eduskuntapuolueista.

Lakialoitteessa esitetään lastensuojelulain muuttamista siten, että lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa korotettaisiin 25 vuoteen. Nykyisin jälkihuollon päättymisen ikäraja on 21 vuotta.

– On ilahduttavaa, että aloite keräsi näin laajan kannatuksen ja eduskunnan enemmistö on sen takana. Kiitän kaikkia aloitteeni allekirjoittaneita, sillä toimiva lastensuojelu on kokoyhteiskunnan etu. Lastensuojelu ja sen jälkihuolto tulee nähdä sosiaalisena panostuksena nuoren elämään. Lastensuojelulain tulee kattaa myös nuoret aikuiset, jotta nuorten syrjäytymistä ehkäistään, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Alanko-Kahiluoto sanoo.

Noudatetun käytännön mukaan yli sadan kansanedustajan allekirjoittamat lakialoitteet etenevät myösvaliokuntakäsittelyyn.

– Jälkihuollon ikärajan nostaminen olisi yksi konkreettinen keino torjua nuorten syrjäytymistä. Se antaisi lastensuojelun ammattilaisille enemmän työkaluja toimia nuorten parhaaksi, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Lastensuojelun jälkihuollon palvelut pitävät sisällään muun muassa tukea opintoihin ja työllistymiseen, henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa arjessa selviytymiseen, yhteiskunnanpalveluihin ohjaamista, apua asunnon hankkimiseen sekä vertaistukitoimintaa.

– Nykyinen ikäraja on liian matala, sillä moni nuori on syrjäytymisvaarassa kun lastensuojelun jälkihuolto päättyy. Lastensuojelun asiakkaina olleet nuoret tarvitsevat usein aikuisuuden kynnyksellä tehostettua tukea itsenäisen elämän aloittamiseen. Hyvin onnistuneella lastensuojelun jälkihuollolla voidaan parhaimmillaan turvata nuorille aikuisille sujuva itsenäistyminen aikuisuuteen sekä ennaltaehkäistä nuorten aikuisten syrjäytymistä, Alanko-Kahiluoto perustelee.  

– Jälkihuollon ikärajan nostamiselle nykyisestä on lastensuojelujärjestöjen vahva tuki. On myös selvää,että lastensuojelun työntekijöiden asiakasmäärää pitäisi rajata lailla, kuten Vihreät on esittänyt, sillä asiakasmäärät ovat kohtuuttomia suuressa osassamaata. Moni lastensuojelun työntekijä uupuu työtaakkansa alla ja kärsii siitä, ettei pysty auttamaan asiakastaan, vaikka näkee avun tarpeen, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Ikärajan noston puolesta ovat kampanjoineet muun muassa lapsi- ja perhejärjestöt Pelastakaa Lapset, Lastensuojelun Keskusliitto, Sos-Lapsikylä, Ehjä ry ja Perhehoitoliitto ry.

Lisätietoja:

Outi Alanko-Kahiluoto
puh. 050 512 1727

Linkki aloitteeseen eduskunnan sivuilla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_86+2018.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_86+2018.aspx