Eduskunnan otettava käyttöön lentomatkojen päästökompensaatio

Tiedote 21.12.2018

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon valmistelemassa toimenpidealoitteessa esitetään, että eduskunta maksaisi päästökompensaatiot eduskunnan työmatkoista, jotka on tehty lentäen.

– Ilmastokriisin ratkaiseminen on aikamme politiikan merkittävin kysymys ja ilmastonmuutoksen torjunnan tulisi näkyä kaikessa päätöksenteossa. Myös eduskunnan on huomioitava toimintansa ilmastovaikutukset. Olen siksi valmistellut toimenpidealoitteen kompensaatiomaksun sisällyttämiseksi kaikkiin eduskunnan maksamiin lentoihin kotimaassa ja ulkomailla, kertoo Alanko-Kahiluoto, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja.

Eduskunnassa on paljon kansainvälistä toimintaa, mikä vaatii matkustamista. Kansanedustajien työmatkat ulkomaille, valiokuntien opintomatkat ja matkat Pohjoismaiden ja Euroopan neuvostojen kokouksiin tehdään yleensä lentäen. Myös kotimaan lentoja käytetään työmatkoihin.

– Lentäminen on yksi ilmastolle haitallisimpia liikennemuotoja. Eduskunnan tulisi omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä ja kompensoida lentokoneella tehtyjen työmatkojen aiheuttamat päästöt, esittää Alanko-Kahiluoto.

Euroopan parlamentti toteuttaa jo vastaavaa ilmastovastuuta kompensoimalla europarlamentin jäsenten pakollisen lentämisen aiheuttamat päästöt sertifioitujen ohjelmien kautta.

– Olisi syytä pohtia entistä tarkemmin, olisiko osa eduskunnan lentomatkoista mahdollista toteuttaa vähäpäästöisemmillä liikennevälineillä tai korvata kokousmatkoja etäkokouksilla. Välittömänä toimenpiteenä tulisi kuitenkin ottaa käyttöön lentomatkojen kompensointi. Pidemmällä tähtäimellä voitaisiin tarkastella päästöjen kompensointia myös ministeriöiden ja koko valtionhallinnon osalta, Alanko-Kahiluoto pohtii.

Vihreä eduskuntaryhmä vaatii, että poliittisten puolueiden on sitouduttava konkreettisiin tekoihin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että kahdeksan eduskuntapuoluetta päätti tällä viikolla yhteisestä ilmastolinjauksesta ja tavoitteista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Meille nuo tavoitteet ovat vähimmäistavoitteita, sanoo Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Mikkonen.

Myös Mikkosen mukaan on tärkeää, että eduskunta näyttää omassa toiminnassaan esimerkkiä tavoista hillitä ilmastonmuutosta.

– Ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä kaikki teot lasketaan. Alanko-Kahiluodon esittämä lentomatkojen kompensaatio olisi yksi konkreettinen teko hillitä ilmastonmuutosta ja koko eduskuntaryhmämme on allekirjoittanut aloitteen, kertoo Mikkonen.

Lisätietoja:
Outi Alanko-Kahiluoto
050-5121727