Hoitohenkilöstölle taattava mahdollisuus ilmoittaa epäkohdista nimettömästi

Tiedote 30.1.2019

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto esittää, että hoitohenkilöstöllä tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa nimettömästi suoraan valvovalle viranomaiselle mahdollisista hoidon ja hoivan epäkohdista.

Alanko-Kahiluoto jätti tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen hoitohenkilöstön nimettömän ilmoitusmahdollisuuden edistämisestä ja vanhustenhoidon valvonnan puutteiden korjaamisesta.

Nykyisen sosiaalihuoltolain soveltamisohjeen mukaan henkilöstön tulee ilmoittaa mahdollisista puutteista ensisijaisesti työnantajalleen.

-Julkisuuteen on tullut tapauksia, joissa epäkohtien ilmoittamisesta työnantajalle tai viranomaisille on seurannut vaikeuksia työntekijälle. Hoitajia saatetaan suoraan kieltää kertomasta epäkohdista viranomaisille, päättäjille ja julkisuuteen. Joissain tapauksissa ongelmia esille ottanut työntekijä on jopa saattanut menettää työnsä. Ei ole ihme, että pienipalkkaiset ja vaikkapa nollatuntisopimuksilla työskentelevät hoitajat eivät aina uskalla puuttua havaitsemiinsa hoidon ja työolojen puutteisiin. Myöskään omaiset eivät aina uskalla valittaa hoidossa havaitsemistaan puutteista, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Valvontaa lisättävä

Alanko-Kahiluoto kysyy kirjallisessa kysymyksessä myös, mihin toimiin hallitus on ryhtymässä vanhustenhoidon valvonnan puutteiden korjaamiseksi.

Alanko-Kahiluodon mukaan tärkein toimenpide vanhustenhoidon epäkohtien ennaltaehkäisemiseksi olisi tehdä henkilöstömitoituksesta sitova ja taata viranomaisvalvonnan resurssien riittävyys.

-Vanhusten hoitotyötä tekevät hoitajat ovat kertoneet kiireestä ja riittämättömyyden tunteesta. Vaikka henkilöstömitoitus olisi paperilla riittävä, säästöt avustavaan henkilöstöön aiheuttavat sen, että hoitajat joutuvat tekemään vuoroin omaa työtään ja vuoroin avustavaan työhön, kuten siivoukseen ja ruokahuoltoon, liittyviä tehtäviä, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Velvollisuus omavalvonnasta koskee niin yksityisiä kuin julkisia toimijoita. Toimijoiden tulee korjata tilanne, jos epäkohtia ilmenee esimerkiksi henkilöstömitoituksessa.

-Viime päivinä esille tulleiden epäkohtien perusteella on selvää, että omavalvonta on osoittautunut täysin riittämättömäksi tavaksi varmistaa vanhusten hoivan laatu. Myös viranomaisten valvontaresurssit ovat täysin riittämättömät, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Alanko-Kahiluoto on tehnyt eduskunnassa toimenpidealoitteen myös valtakunnallisen vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta.

-Vanhusasiainvaltuutetun viran perustaminen turvaisi ikääntyneiden kansalaisten oikeuksia. On huolestuttava tilanne, että Sipilän hallituksen soteen kohdistamat säästöt yhtaikaa väestön ikääntymisen kanssa uhkaavat vanhusten hoidon laatua ja potilasturvallisuutta, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Lisätietoja:
kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto
puh. 050 512 1727

Kirjallinen kysymys eduskunnan sivuilla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_606+2018.aspx