Sosiaaliturvan tehtävä on kannustaa, ei painaa alas

Eilen julkaistiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perusturvan riittävyyden arviointiraportti. Arviointiraportti tehdään joka neljäs vuosi, ja sen tehtävänä on tarkastella muun muassa sosiaaliturvan riittävyyttä. Tämänkertainen raportti vahvistaa sen, mitä olemme vihreiden kanssa sanoneet koko hallituskauden: perusturva on nykytasolla riittämätön ja köyhyysrajan alle on pudonnut yhä useampi.

THL:n raportista selviää, että suuri osa nykyisistä sosiaaliturvan muodoista ei riitä edes kohtuullisiin arkisiin kustannuksiin. Esimerkiksi työttömillä ja sairauspäivärahalla olevilla tulot eivät riitä kattamaan menoja, vaan menoja joutuu täydentämään. Käytännössä menoja voi täydentää toimeentulotuella. Aktiivimalli ja etuuksiin tehdyt indeksien jäädytykset ovat leikanneet toimeentuloa ja siten syventäneet köyhyyttä ja ajaneet ihmisiä toimeentulotukijonoon.

Lähde: THL

Raportti kertoo myös, että laskennallinen oikeus toimeentulotukeen on kasvanut monilla. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi ja lyhytaikaiseksi toimeentulon turvaksi, ei pitkäaikaiseksi toimeentuloksi. Siksi on kestämätöntä, että yhä useamman toimeentulo on leikattu niin matalaksi, että sitä joutuu täydentämään toimeentulotuella. Toimeentulotuki on pahimmillaan myös suuri kannustinloukku, sillä se leikkaantuu helposti pois muiden saatujen tulojen perusteella.

Sosiaaliturvan tehtävä on kannustaa ja tukea, ei lannistaa ja painaa alas. Sosiaaliturvaa tulisi kehittää yksinkertaisempaan ja ihmisarvoisen elämän mahdollistavaan suuntaan. Nykyjärjestelmän ongelmat, kuten tukijärjestelmän monimutkaisuus ja hankalasti yhteen sovitettavat etuudet, tulee tunnustaa ja perata. Tavoitteena tulee olla toimeentulotuen tarpeen vähentäminen. Uudistus on tehtävä ihmisistä ja heidän arjestaan käsin.

Pitkällä aikavälillä tulisi siirtyä vastikkeettomaan perustuloon. Perustulo on kannustava sosiaaliturvan muoto, sillä se mahdollistaa esimerkiksi työnteon ilman, että sosiaaliturva leikkaantuu. Toisaalta sitä voidaan täydentää harkinnanvaraisilla etuuksilla, jos työtä ei ole tai sairastuu.

Ennen perustuloa sosiaaliturvajärjestelmää ja etuuksia tulee yhdenmukaistaa: Aivan ensiksi tulee luopua etuuksien indeksijäädytyksistä ja aktiivimallista. Työttömän perusturvaa, vähimmäismääräisiä päivärahoja, takuueläkettä ja opintorahaa on syytä korottaa, jotta niillä on aidosti mahdollisuus tulla toimeen. Pienituloisia voidaan tukea myös keventämällä pienituloisimpien verotusta. Olemme esittäneet, että kunnallisveron perusvähennystä tulisi korottaa pienituloisille.

Sosiaaliturvan kehittämisen rinnalla tulisi kulkea myös aktiivinen työvoimapolitiikka, joka perustuu kannustavuuteen ja rohkaisuun, ei leikkureihin ja keppiin.

Keinoja rakentaa kannustavaa ja ihmisarvoista sosiaaliturvaa on. Lopulta kyse on aina siitä, mikä katsotaan riittäväksi toimeentuloksi myös työttömyyden ja sairauden kohdatessa ja siitä, mitä arvovalintoja tehdään.