Mitä olen tehnyt ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämiseksi vaalikaudella 2015-2019

Olen ollut vaalikaudella 2015-2019 STM:n Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jäsen sekä ollut mukana neuvottelukunnan Sukupuoli, talous, valta -jaostossa. Toimintamme painopisteenä on ollut sukupuolitietoisen budjetoinnin ja vaikutusarviointien edistäminen.

Olen ollut aktiivisesti mukana eduskunnassa toimivan Vammaisasiain yhteistyöryhmän toiminnassa. Ryhmän tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaista kansalaisuutta.

Vaalikauden alussa toimin Nytkis ry:n eli valtakunnallisen Naisjärjestöt yhteistyössä -yhdistyksen puheenjohtajana. Olin samaan aikaan valtakunnallisen Vihreät Naiset -yhdistyksen puheenjohtaja.

Olen tehnyt kuluneella vaalikaudella hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen seuraavista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista:


Olen tehnyt vihreiden varjobudjetin mukaisen talosarvioaloitteen


Lue myös

Kirjoituksia

Loppu kaikelle naisiin kohdistuvalle väkivallalle

Lapsia on suojeltava seksuaaliselta häirinnältä ja väkivallalta