Mitä olen tehnyt koulutuspolitiikassa vaalikaudella 2015-2019

Tein vaalikauden alussa hallitukselle keskustelualoitteen koulutuksen tasa-arvosta ja oppimistulosten eriytymisestä.

Olen ollut tämän vaalikauden puolivälistä lähtien eduskunnassa toimivan Tutkaksen eli kansanedustajien ja tutkijoiden yhteistyöseuran puheenjohtaja. Seuramme jäseniä ovat kaikki kansanedustajat sekä noin 800 suomalaista tutkijaa ja professoria. Vaalikauden lopussa julkistimme kannanoton, jossa esitämme tapoja lisätä tietoperustaista päätöksentekoa.

Valmistelin loppukaudesta korkeakoulu- ja tiedepolitiikan avauksen yhteistyössä vihreiden kansanedustajan Ville Niinistön kanssa. Kuulimme avausta valmistellessamme mm. 
Tieteentekijöiden liittoa, Professoriliittoa, Suomen Akatemiaa, OAJ:tä ja opiskelijajärjestöjä. 

Lisäksi olen tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen seuraavista koulutuspoliittisista aiheista:

Lisäksi olen tehnyt toimenpidealoitteen oppimateriaalien maksuttomuudesta ammatillisessa koulutuksessa sekä toimepidealoitteen toisen asteen maksuttomuuden edistämisestä.

Olen myös tehnyt Vihreiden vaihtoehtobudjetin mukaisen talousarvioaloitteen aikuiskoulutuksesta sekä määrärahan lisäämisestä aikuiskoulutustuen valtionosuuteen.

Suullisella kyselytunnilla olen kysynyt hallitukselta mm. varhaiskasvatuksen säästöistä sekä koulutuksen tasa-arvosta ja varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta sekä korkeakoulujen rahoitusmallista.

Kirjoituksiani koulutuspolitiikasta


Vihreä eduskuntaryhmä oli mukana opposition koulutuspoliittisissa 
välikysymyksissä:


Lue lisäksi: