Kirjoitukset

Mitä olen tehnyt mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi 2015-2019


Olen toiminut vihreiden edustajana Mielenterveyden neuvottelukunnassa sekä puheenjohtajana eduskunnan Nuorten Mielenterveyden Tuki -ryhmässä.

Esitin toimenpidekokonaisuutta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi.

Olen tehnyt hallitukselle kirjalliset kysymykset


Lisäksi tein kirjallisen kysymyksen nuorisopsykiatrian ikärajasta yhteistyössä toisen kansanedustajan kanssa. Olen tehnyt talousarvioaloitteen koulupsykologien määrän lisäämisestä sekä psykologien lisäämisestä varhaiskasvatukseen

Lue myös kirjoitukseni

Kelan psykoterapiasta
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan apua ja tukea
Nuorisopsykiatrian ikärajat haittana hoidon saamisessa