Mitä olen tehnyt ikääntyneiden aseman parantamiseksi


Vanhusten toimeentulo

Vihreän eduskuntaryhmän johdollani tekemä välikysymys sai hallituksen perumaan aloitteensa eläkkeensaajien asumistuen lakkauttamisesta. Välikysymykseni oli merkittävä saavutus, sillä hallituksen esitys olisi työntänyt 30 000 eläkkeensaajaa köyhyysrajan alapuolelle.

Välikysymys hallituksen politiikan vaikutuksista eläkkeensaajiin

Olen tehnyt toimenpidealoitteen kansaneläkeindeksin jäädytysten ja leikkausten perumisesta

Talousarvioaloiteen määrärahan lisäämisestä eläkkeensaajien asumistukeen

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lääkekorvauksiin

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rintamalisiinVanhusten hoito- ja hoivapalvelut

Olen tehnyt toimenpidealoitteen vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta ikäihmisten aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi

Kirjallinen kysymys lainsäädännön muutoksista vanhustenhoidon valvonnan puutteiden korjaamiseksi


Kirjoituksia

Voitto: hallitus perui esityksensä eläkkeensaajien asumistuen romuttamisesta

Vanhustenhoidon vakava kriisi on vieläkin vakavampi

Asiakasmaksujen korotukset osuvat kipeästi ikääntyneisiin

Hallituksen asiakasmaksuesitys on iso järkytys