Kirjoitukset

Kulttuurimanifesti

Taiteen vapaus on kaiken lähtökohta.
Poliitikkojen ei pidä sanoa, millaista taiteen tulee olla
vaan huolehtia taiteen tekemisen edellytyksistä.

Vain ollessaan vapaata taiteella on mahdollisuus
kyseenalaistaa, olla kriittinen katse yhteiskuntaan.

Taiteella on itseisarvo. Taide tuottaa hyvinvointia,
mutta sen tehtävänä ei ole hyvinvoinnin tuottaminen.


Taiteen ja kulttuurin rahoitusta ei voi jättää kaupallisuuden,
mesenaattien tai kuntien vapaaehtoisuuden varaan.

On häpeällistä, että kulttuurin osuus valtion budjetista on alle prosentin.

Tarvitsemme uusia keinoja taiteen rahoituksen turvaamiseksi.

Kulttuuriprosenttiperiaatteesta on pidettävä kiinni.
Se tulee ulottaa kaikkien hallinnonalojen budjetteihin.
Jos opetus- ja nuorisotoimen budjetista
varattaisiin prosentti kulttuuripanostuksiin,
voisivat taiteilijat työskennellä kouluissa, päiväkodeissa,
nuoriso- ja vanhustentaloilla
ja tuoda taiteen lähemmäs ihmisiä.

On tärkeää, että meillä on laitosteattereita, orkestereita ja oopperaa.
Vapaan taiteen kenttä tarvitsee kuitenkin erityistä tukea
– sen osuus taiteen rahoituksesta on edelleen minimaalinen.


Taidetta ei ole ilman ihmisiä, jotka sitä tekevät.
Siksi parasta taiteen tukemista on taiteilijan työn tukeminen.

Apurahojen ja taiteilijaeläkkeiden määrää on lisättävä
ja niiden tasoa nostettava.
On säädettävä taiteilijaeläke.

Taiteilijan on saatava korvaus työstään.
Tekijänoikeudet ja hyvitysmaksut on turvattava.
Kirjailijoiden lainakorvaukset on nostettava pohjoismaiselle tasolle.

Itsensä työllistävien, apurahansaajien ja freelancereiden
sosiaaliturvan aukot pitää korjata.

Taiteilijoiden asemaa parannetaan säätämällä perustulo.


Kulttuurin tulee olla kaikkien saatavilla.
Lähiö ilman kirjastoa on kuin metsä ilman linnunlaulua.

Sivistysvaltiossa kuka tahansa lahjakas nuori
voi kouluttautua säveltäjäksi, näyttelijäksi tai kuvataiteilijaksi
perheensä varallisuudesta riippumatta.

Taide on kansakunnan muisti, peili ja itseymmärrys,
ja sellaisena taide on kansakunnan hyvinvoinnin perusta ja edellytys.

Outi Alanko-Kahiluoto


Lue myös Vihreiden kulttuuripoliittinen ohjelma

Lue Mitä olen tehnyt eduskunnassa kulttuurin hyväksi vaalikaudella 2015-2019