Kirjoitukset

Yhden huoltajan perheelle konkreettista apua ajoissa

Suomessa jopa 119 000 lasta elää köyhyydessä. Erityisen suuri köyhyysriski on yhden vanhemman perheessä.

Suomessa on noin 120 000 yksinhuoltajaperhettä, mikä on noin viidennes kaikista lapsiperheistä Suomessa. Yksinhuoltajaperheet taas ovat pääosin pienituloisia.

Yksinhuoltajuus on usein vanhemmalle raskasta, ja köyhyys tekee arjesta vieläkin raskaamman. Lapsena koettu köyhyys on kaikkein haitallisinta, ja siksi lapsiperheköyhyyden lisääntymisen pitäisi soittaa päättäjien hälytyskelloja.

Lapsiperheköyhyyttä vähennetään paitsi helpottamalla yksinhuoltajien työssäkäyntiä, myös korottamalla pienempiä vanhempainpäivärahoja, sitomalla lapsilisä takaisin indeksiin ja korottamalla lapsilisän yksinhuoltajakorotusta. Myös perheellisten opiskelijaperheiden tilannetta pitää helpottaa korottamalla opintorahaa ja kasvattamalla huoltajakorotusta.

Varhaiskasvatus on tutkitusti tehokkain tasoittaa taustasta johtuvia eroja. Varhaiskasvatuksen maksut voivat kuitenkin nostaa kynnystä osallistua varhaiskasvatukseen ja siksi varhaiskasvatuksesta pitää tehdä maksuton 5-vuotiaista alkaen. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan lapsen oikeus täysipäiväiseen varhaiskasvatukseen pitää palauttaa myös pätkätyötä tekevien ja työttömien perheiden lapsille. Oikeus varhaiskasvatukseen on lapsen oikeus. Myös lapsiryhmien kokoa tulee pienentää ja henkilöstömitoitusta kohtuullistaa.

Koulutuksen maksullisuus toisella asteella on erityisen ankara yhden vanhemman perheille, kun lapsilisäkin päättyy 17-vuotiaana. Lukiotutkinnon hinta voi nousta jopa 2500 euroon, ja ammatillisessa koulutuksessa vaadittavat työvälineet ovat kalliita kertaostoksia. Nämä rajaavat konkreettisesti köyhimpien perheden lasten koulutusmahdollisuuksia. Siksi toisen asteen tutkinto pitää tehdä aidosti maksuttomaksi.

Vanhempainvapaauudistuksessa on huomioitava erilaiset perheet, myös yhden vanhemman perheet. Vihreiden perhevapaamallissa yksinhuoltaja saa samat oikeudet etuuksiin ja vapaisiin kuin kahden vanhemman perheet. Yksinhuoltaja saa siis käyttää kaikki vapaat eikä kotihoidontuen pituus riipu vanhempien määrästä, ja isä voi hyödyntää kaikki vapaat siinä missä äitikin.

Työn ja perheen yhdistäminen voi olla yhden vanhemman perheessa vaikeaa. Työn ja perheen yhteensovittamista pikkulapsiperheille pitää helpottaa lisäämällä joustavia työ- ja varhaiskasvatusmahdollisuuksia.
Aamu- ja iltapäivätoiminta pitäisi tehdä maksuttomaksi pienituloisille perheille, ja lisäksi iltahoitoa yhden vanhemman perheiden lapsille pitäisi olla paremmin saatavilla.

Pohjoismaiseen hyvinvointimalliin kuuluvat sekä riittävä toimeentulo että tarpeenmukaiset palvelut. Tämä on mielestäni periaate, josta on pidettävä kiinni. Kohtuullisesti toimeentulevassa perheessä voidaan kärsiä aikapulasta ja toimeentuloköyhyyden sijasta hoivaköyhyydestä. Lapsiperheitä pitääkin auttaa paitsi tulotasoa nostamalla myös panostamalla lapsiperheiden palveluihin, kuten varhaiskasvatukseen ja lapsiperheiden kotipalveluun. Uupuneen lapsiperheen pitää saada konkreettista apua kotiin ajoissa. Kotiin saatava lastenhoito- ja kotipalvelu on saatava takaisin. Jos meilä oli siihen varaa 1980-luvulla, meillä on siihen varaa myös 2020-luvulla.