Puheopetus Helsingin peruskouluissa

Kyselytunti 31.8. 2005

Outi Alanko-Kahiluoto (valt.)

PUHEOPETUS HELSINGIN PERUSKOULUISSA

Viime lukuvuonna Helsingin kouluissa oli pulaa puheopettajista. Esimerkiksi Herttoniemen ala-asteella ei pätevän puheopettajan puuttumisen vuoksi voitu järjestää puheopetusta lainkaan. Myöskään Herttoniemen terveyskeskuksella ei ollut resursseja huolehtia alueen koululaisten puheopetuksesta.

JC Decaux ja Animalia

Valtuusto palaa kesätauolta keskiviikkona 31. elokuuta. Se sattuu olemaan kyselytunti, joten tein sitä varten kolme kysymystä: tapaus Animaliasta ja julkisen kaupunkitilan käytöstä, puheopetuksesta peruskouluissa sekä melontaharrastuksen tukemisesta. Kysymykset vastauksineen löytyvät näiltä sivuilta 31.8. jälkeen.

Valtuustopuhe Palmian kilpailuttamisesta

Valtuustopuhe Palmian kilpailuttamisesta

Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Kilpailutusta tulee harkita olemassa olevien faktojen ja ennustettavissa olevien vaikutusten pohjalta. Voimassa olevien kilpailun käytön periaatteiden mukaisesti Palmian sisäiset kilpailuedellytykset on selvitetty tilaamalla analyysi riippumattomalta ulkopuoliselta konsultilta. Konsulttiarviossa todetaan Palmian tarvitsevan vielä lisäaikaa kilpailuun valmistautumiselle. Palmian avaaminen kilpailutukselle tilanteessa, jossa sen kilpailukyky on heikko, on kaupungille taloudellinen riski.

Leikkipuistoja ei pidä sulkea

Helsingin Sanomat 11.4. 2005

Leikkipuistoja ei pidä sulkea

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto suunnittelee sulkevansa kesä–heinäkuun ajaksi 28 leikkipuistoa (HS 22. 3.) ja jättävänsä niissä uima-altaat täyttämättä, soppakattilat lämmittämättä.

Helsingin Sanomien vaalikoneen mukaan 82,3 % nykyisistä kaupunginvaltuutetuista kannatti ilmaisen leikkipuistoaterian tarjoamista lapsille. Leikkipuistojen sulkeminen kesäajaksi on äänestäjille annettujen lupausten pettämistä ja väärin kaikkein pienimpiä kaupunkilaisia kohtaan.

Vastaesitys tuntikehyksestä opetuslautakunnassa

Suomenkielinen opetusjaosto 8.3. 2005
4
Opev 2004-731

 VASTAESITYS

Opetuslautakunnan suomenkielinen opetusjaosto esittää, että uudistettaessa suomenkielisen perusopetuksen koulukohtaisten tuntikehysten laskentaperusteita lukuvuoden 2005-2006 alusta lukien otetaan käyttöön ns. malli 3 ala-asteen luokilla 1-6.

Jaosto esittää, että yläasteen (lk 7-10) tuntikehyskaavaksi hyväksytään kaava
opp.määrä x 1,6 + 98 (vvt).

Jaosto esittää myös opetusviraston esityksessä mainittujen lisäresurssien
hyväksymistä.

Talousarvioaloite positiivisen diskriminaarion määrärahan nostamiseksi

TALOUSARVIOALOITE 2.3. 2005 POSITIIVISEN DISKRIMINAATION MÄÄRÄRAHAN NOSTAMISEKSI

Helsinkiläiskouluille myönnetään positiivisen diskriminaation määrärahaa, jonka tarkoituksena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden kesken.

Viimeaikaiset tutkimukset (Vaattovaara & Kortteinen 2005) osoittavat Helsingin asuinalueiden välisten sosioekonomisten erojen kasvaneen; huono-osaisuus keskittyy ja laajenee Itä- ja Pohjois-Helsingin lähiöalueilla. Samaan aikaan tilastot ennustavat erityislasten osuuden kasvavan lähivuosina 7%:sta 9%:iin.

Talousarvioaloite päivähoidon sijaisten määrän nostamiseksi

Talousarvioaloite 16.2. 2005

TALOUSARVIOALOITE PÄIVÄHOIDON SIJAISTEN MÄÄRÄN NOSTAMISEKSI

Helsingin kaupungin palveluksessa on 40 vakinaista hoito- ja kasvatustyötä tekevää päivähoidon varahenkilöä. Vakituisten varahenkilöiden ollessa työllistettyjä päiväkodit voivat tilata lyhytaikaisen 1-3 päivän sijaishoitajan Työvoimapalvelusta. Näiden akuuttisijaisten lisäksi Työvoimapalvelu välittää päiväkodeille sijaisia 7,5 kk mittaisiin työsuhteisiin. Näitä 7,5 kk mittaisia työsuhteita tekeviä hoitajia Työvoimapalvelulla on 50.