Kysymys koulujen puheopetuksesta

Kyselytunti 16.2.2005

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Helsingin kaupungilla on selkeät ohjeet sijaisten palkkaamisesta kouluihin. Opettajan sijaiseksi on pyrittävä saamaan mahdollisimman pätevä opettaja, joka kykenee tekemään ne työtehtävät, joista vakituinen opettaja on vastannut. Jos vakituinen opettaja vastaa koulun puheopetuksesta, tulisi sijaiseksi löytää opettaja, joka kykenee antamaan puheopetusta. Aina päteviä opettajia ei löydy, ja jos kyse on pitkästä sijaisuudesta, voi tilanne olla puheopetusta tarvitsevan lapsen kannalta todella ikävä.

Talousarvioaloite päivähoidon sijaisten määrän nostamiseksi

Talousarvioaloite 16.2. 2005

TALOUSARVIOALOITE PÄIVÄHOIDON SIJAISTEN MÄÄRÄN NOSTAMISEKSI

Helsingin kaupungin palveluksessa on 40 vakinaista hoito- ja  kasvatustyötä tekevää päivähoidon varahenkilöä. Vakituisten varahenkilöiden ollessa työllistettyjä päiväkodit voivat tilata lyhytaikaisen 1-3 päivän sijaishoitajan Työvoimapalvelusta. Näiden akuuttisijaisten lisäksi Työvoimapalvelu välittää päiväkodeille sijaisia 7,5 kk mittaisiin työsuhteisiin. Näitä 7,5 kk mittaisia työsuhteita tekeviä hoitajia Työvoimapalvelulla on 50.

Talousarvioaloite adoptioneuvonnan määrärahoista

Talousarvioaloite 26.1. 2005

Lisää varoja adoptioneuvontaan

Viime vuonna Suomeen tuli Helsingin sosiaaliviraston kautta nelisenkymmentä ulkomailta adoptoitua lasta. Vuonna 2003 luku oli 48, vuonna 2002: 43, vuonna 2001: 31, ja vuonna 2000 15 lasta. Koko maan adoptioluku oli viime vuonna ennätykselliset 286 lasta (v. 2003: 238, v. 2002: 246,  v. 2001 218 lasta.) Luvun jatkuvasta kasvusta huolimatta Suomeen adoptoitujen lasten lukumäärä on edelleen pieni verrattuna useisiin muihin lapsia vastaanottaviin maihin.

Kenen intressejä itse ajat, Raimo Sailas?

ALUEUUTISET 17.1. 2005

Kenen intressejä itse ajat, Raimo Sailas?

Valtiosihteeri Raimo Sailas (HeSa 20.12 04) on huolissaan siitä, että kunnallisvaltuustoihin on syksyn vaaleissa hakeutunut entistä enemmän yksityisiä ja yksittäisiä intressejä puolustavia poliitikkoja. Esimerkkinä näistä populisteista Sailas mainitsee lähikoulujen puolustajat.

Puhe valtuuston budjettikäsittelyssä

Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

 

Olen erityisen iloinen siitä, että nyt hyväksyttävässä budjetissa otetaan tärkeä askel viime valtuustokaudella tehtyjen tuntikehysleikkausten purkamiseen. Tämä siitä huolimatta, että myönnetty määräraha on pieni. Sillä päästään purkamaan tuntikehysleikkauksia vasta yhden prosentin verran 1-2-luokilta. Suunta on kuitenkin oikea ja vastaa kaupunginhallituksen aikaisemmin tekemää linjausta, jonka mukaan kouluverkon tehostamisessa saatava liikkumavara tullaan käyttämään tuntikehysleikkausten purkamiseen.

 

Laiton lakko voi olla oikeutettu

AKT:n lakon päätyttyä työnantajapuolen edustaja Hannu Parvela ilmaisi ”suruaan ja järkytystään” sen johdosta, että […]

Päivähoidon valvonta oikeisiin käsiin!

Päivähoidon valvonta oikeisiin käsiin!

Etenkin Itä-Helsingissä on väestöennusteisiin vedoten lopetettu liikaa
päivähoitoyksiköitä. Jäljelle jääneet ryhmät on paisutettu kohtuuttoman
suuriksi, ja monissa päiväkodeissa rikotaan jo päivähoitolakia.

Valvooko kukaan lasten päivähoidon laatua?

Helsingin Sanomat 12. 8.2004, s. A5

Valvooko kukaan lasten päivähoidon laatua?

Päivähoidon tarkastajan virat lakkautettiin Helsingissä muutama vuosi sitten. Tarkoituksena oli säästää korvaamalla nämä virat päivähoidon aluepäällikön viroilla. Uudet aluepäälliköt ovat hallinnollisia virkamiehiä, joilla on vastuu määrärahojen riittämisestä. Sosiaaliviraston virkamiehenä aluepäällikön tehtäviin kuuluu huolehtia myös siitä, että päiväkotien toiminta on päivähoitolain mukaista – etteivät ryhmät ole liian suuria, hoitajia on riittävästi, ja tilanormit täyttyvät.

Päiväkirurgia edellyttää jälkihoitoa

Helsingin Sanomat 19.10. 2001

Päiväkirurgia edellyttää jälkihoitoa

Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on lisätä päiväkirurgisten leikkausten määrä 50 prosenttiin vuoteen 2003 mennessä (HS 13. 10). Viime vuonna luku oli 32 prosenttia, vuonna 1990 viisi prosenttia.