Mitä olen tehnyt köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi eduskunnassa vaalikaudella 2015-2019

Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on minulle kansanedustajan työssä keskeisiä päämääriä. Köyhyys on ihmisoikeuskysymys, ja ilmastonmuutos puolestaan on aikamme kohtalonkysymys. Ilmastokriisin estäminen ja köyhyyden vähentäminen ovat mielestäni aikamme politiikan tärkeimmät tehtävät. Ilmastokriisi lisää köyhyyttä, nälkää ja pakolaisuutta. Ja jos oman elämän edellytykset eivät ole kunnossa, ei jaksa huolehtia myöskään ympäristöstä.

Sitoutumistani köyhyyden vähentämiseen kuvastaa, että olen vetänyt jo kolme kautta eduskunnan Köyhyysryhmää. Olemme järjestäneet eduskunnassa köyhyysaiheisia seminaareja sekä avoimia tilaisuuksia, mm. seminaarin perusturvan riittävyydestä, perustulosta, toimeentulotuesta ja ruokajonoista. Kaikissa seminaareissa ovat olleet äänessä tutkijoiden ja kansanedustajien lisäksi köyhyyttä kokeneet ihmiset itse. Eduskunnan Köyhyysryhmä tekee yhteistyötä Suomen sosiaali ja terveys ry:n (SOSTE), Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston (EAPN-Fin) sekä Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston kanssa.


Valtiopäivätoimia köyhyyden vähentämiseksi 2015-2019

Vihreän eduskuntaryhmän johdollani tekemä välikysymys sai hallituksen perumaan aloitteensa eläkkeensaajien asumistuen lakkauttamisesta. Välikysymykseni oli merkittävä saavutus, sillä hallituksen esitys olisi työntänyt 30 000 eläkkeensaajaa köyhyysrajan alapuolelle.

Olen tehnyt köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyviä kirjallisia kysymyksiäni mm. seuraavista aiheista:

Pidin Vihreiden ryhmäpuheen ryhmäpuheenvuoron eriarvoistumisesta välikysymyskeskustelussa 7.12.2017.

Olen tehnyt talousarvioaloitteen


Lisäksi olen tehnyt kaksi vihreiden varjobudjetin mukaista toimenpidealoitetta

Kansanedustajalla on mahdollisuus tehdä suullisella kyselytunnilla kysymyksiä hallituksen ministereille. Köyhyteen liittyen olen kysynyt hallitukselta


Kirjoituksiani

Vihreän eduskuntaryhmän kannanottoja: