Ei tekijänoikeuslain työsuhdeolettamalle

Tiedote 16.12.2009

Vihreä eduskuntaryhmä:
EI TEKIJÄNOIKEUSLAIN TYÖSUHDEOLETTAMALLE

Vihreä eduskuntaryhmä vastustaa tekijänoikeuslakiin esitettyä työsuhdeolettamaa. Opetusministeriön työryhmä esittää, että työnantajalla olisi tekijän kanssa rinnakkainen käyttöoikeus teokseen. Työ- ja virkasuhteesta syntyneiden teosten oikeudet siirtyisivät työnantajalle, ellei esimerkiksi työsopimuksessa ole sovittu toisin. Työnantaja saisi oikeuden käyttää näitä teoksia vapaasti ja korvauksetta myös työ- tai virkasuhteen päättymisen jälkeen, muuttaa teosta ja myydä sen käyttöoikeudet.

Irtisanoudun Jussi Pajusen leikkauslistasta

Tiedote 2.12. 2009

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto:
IRTISANOUDUN JUSSI PAJUSEN LEIKKAUSLISTASTA

Helsingin Sanomat uutisoi 2.12.2009 näyttävästi kaupunginjohtaja Jussi Pajusen (Kok.) tyrmistyttävän ehdotuksen lakkautettavista lähipalveluista. Lehdessä väitettiin Helsingin Vihreiden antavan tukensa kaupunginjohtaja Pajusen ehdotukselle.

Metsälain turvattava monimuotoisuus

Tiedote 7.11.2009:

Vihreiden kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto:

METSÄLAIN TURVATTAVA MONIMUOTOISUUS

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila aikoo käynnistää merkittävän metsälain uudistuksen. Ministeri on kertonut havahtuneensa siihen, että metsänhoidon keinovalikoimaa pitää muuttaa. Avohakkuiden tilalle tarvitaan jatkuvaa kasvatusta ja metsänomistajien pitää saada vapaammin valita haluamansa hoitotapa.

Valtuustoaloite hätämajoituksen järjestämiseksi

VALTUUSTOALOITE HÄTÄMAJOITUKSEN JÄRJESTÄMISEKSI

Kerjäävien Romanian romanien oleskelu Helsingissä on muodostunut ilmeisen pysyväksi ilmiöksi. Heidän tulonsa tänne on laillista, koska EU-maiden kansalaisina heillä on vapaa liikkumisoikeus. Romanit elättävät itsensä kerjäämällä eivätkä ole hakeneet apua sosiaalitoimesta tai muilta viranomaisilta. Romanien luottamus viranomaisiin on heikko, koska kotimaassaan he ovat usein kohdanneet syrjintää ja suoranaista vainoa myös viranomaisten taholta.

Valtuustoponsia budjetin käsittelyn yhteydessä

Valtuustoponsia budjetin käsittelyn yhteydessä 2.11. 2009:

1. Hyväksyessään talousarvion vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelmanvuosiksi 2010-2012 kaupunginvaltuusto edellyttää, että nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi Helsingin kaupunki edistää eri tavoin oppilaitosten ja työpajojen välistä yhteistyötä.

2. Hyväksyessään talousarvion vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelmanvuosiksi 2010-2012 kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki paneutuu eri tavoin nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen.

Vuosiloman tulee olla kaikille sama

Tiedote 17.10.09

Vihreiden puoluehallitus:
VUOSILOMAN TULEE OLLA KAIKILLE SAMA
– Puoluetoimisto uudistaa omat lomansa vaatimusta vastaavaksi

Nykyinen vuosilomakäytäntö on aikansa elänyt ja voimakkaasti pätkätyöläisiä syrjivä. Uusilla työntekijöillä lomaa kertyy vuodessa viikon vähemmän kuin muilla. Jos työsuhteet toistuvasti kestävät alle vuoden, työntekijä ei saa koskaan pitää tavallista viiden viikon vuosilomaa.

Verotuskäytäntöjen muuttamisella vakavia seurauksia taiteen ja kulttuurin tekemisen edellytyksille

TIEDOTE 16.1.2009

Julkaisuvapaa heti

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto:

VEROTUSKÄYTÄNTÖJEN MUUTTAMISELLA VAKAVIA SEURAUKSIA

TAITEEN JA KULTTUURIN TEKEMISEN EDELLYTYKSILLE

Verottajan aktivoitunut ote yleishyödyllisten järjestöjen verotuksen tarkastamisessa on saattanut monta järjestöä vakaviin ongelmiin. Aikaisemmin verovapaaksi luokiteltu voittoa tavoittelematon toiminta onkin yhtäkkiä muuttunut verottajan silmissä elinkeinotoiminnaksi.

Nyt tulee panostaa etsivän nuorisotyön jatkotoimien kehittämiseen

Kannanotto 28.8.09

Vapaa julkaistavaksi

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:
Nyt tulee panostaa etsivän nuorisotyön jatkotoimien kehittämiseen

Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY) pitää hallituksen panostuksia nuorten työllisyyden parantamiseen ja koulutukseen oikean suuntaisina.  Opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvaan etsivään nuorisotyöhön lisätään budjetissa rahoitusta 2 miljoonaa euroa ja nuorten työllistämiseen työpajoilla 5,5 miljoonaa euroa.