Nuorisotyöttömyyden tilanne on huolestuttava

Posted on

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:
kannanotto valtion 2010 budjettiin

Nuorisotyöttömyyden tilanne on huolestuttava

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on erittäin huolestunut nuoriin kohdistuvista talouslaman seurauksista. Vaarana on nuorten syrjäytymiskehityksen voimistuminen ja tuhansien nuorten tulevaisuuden vaarantuminen. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä ja oppivelvollisuusiän nostamista 18 ikävuoteen on ehdotettu ratkaisuiksi. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen mielestä nämä keinot eivät ratkaise koulusta syrjäytyvien ongelmia.

Pätkätyöläisellekin oikeus viettää täyttä lomaa

Posted on

Kannanotto 27.6. 2009
Julkaisuvapaa heti

Vihreiden kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Alanko-Kahiluoto:

PÄTKÄTYÖLÄISELLEKIN OIKEUS VIETTÄÄ TÄYTTÄ LOMAA

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto vaatii epätyypillistä työtä tekeville oikeutta täyteen vuosilomaan.

– Pätkätyötä tekevällä pitäisi olla samat lomaoikeudet kuin normaalityösuhteessa olevalla. Epätyypilliseen työhön liittyy liian usein epätyypillinen loma. Lomaa pidetään keskimääräistä vähemmän tai ei ollenkaan, huomauttaa Alanko-Kahiluoto.

Esitys lisäresurssista lasten ja nuorten hyvinvointiin

Posted on

"Kaupunginvaltuusto hyväksyi syksyn 2008 talousarviossaan uuden hankkeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen sisältämä kuuden miljoonan euron määräraha kohdistetaan terveys-, sosiaali-, opetus- ja nuorisolautakuntien yhteisen esityksen pohjalta toimenpiteisiin, jotka edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Opetustoimi tulee yhdessä muiden hallintokuntien kanssa käymään läpi oppilashuollon kokonaistilanteen ja etsimään keinoja matalankynnyksen ennaltaehkäisevän tuen lisäämiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa.

Ponsi aravavuokra-asuntokannasta

Posted on

Ponsi kaupunginvaltuustossa maankäytön ja asumisen toimenpideohjelman käsittelyn yhteydessä 30.1. 2008:   Kaupungin aravavuokra-asuntokanta pidetään […]

Ponsi koulupudokkaista

Posted on

Helsingin kaupunginvaltuuston 26.11. 2006 hyväksymä ponsi: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että peruskoulun päättövaiheessa olevien oppilaiden joustavia […]

Vanhustenhoidossa täyskäännös ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen

Posted on

Outi Alanko-Kahiluoto Vihreiden ryhmäpuheessa välikysymyskeskustelussa:

VANHUSTENHOIDOSSA TÄYSKÄÄNNÖS ENNALTAEHKÄISYYN JA KUNTOUTUKSEEN

Vihreät haluavat, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tehdään kokonaiskäännös kohti perustason vahvistamista ja ennaltaehkäisyä. Ministeri Risikon esittämä vanhuspalvelulaki olisi oikea väline vanhuspalveluiden laadun parantamiseen.  Sillä vahvistettaisiin perustason normiohjausta ja estettäisiin rahan valuminen erikoissairaanhoitoon.