Kiusaamisen vastainen ohjelma jokaiseen Suomen kouluun

Posted on

Tiedote 19.2.2010

Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmä:

Kiusaamisen vastainen ohjelma jokaiseen Suomen kouluun

Eduskunnan Nuorten mielenterveyden tukiryhmä (NMT) järjesti 16.2. seminaarin koulukiusaamisesta eduskunnan kansalaisinfossa. Tukiryhmä pitää myönteisenä sitä, että kiusaamisen vastaisen työn voidaan osoittaa tuottavan tuloksia, ja peräänkuuluttaa systemaattisen kiusaamisen vastaisen ohjelman tarpeellisuutta jokaisessa Suomen koulussa. Myös lainsäädännöllä tulee tukea kiusaamisen vastaista työtä.

Ay-liikkeen huolehdittava myös pätkätyöläisten edunvalvonnasta

Posted on

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto:
AY-LIIKKEEN HUOLEHDITTAVA MYÖS PÄTKÄTYÖLÄISTEN EDUNVALVONNASTA

– Kytkös perus- ja ansioturvan väliltä poistettava

Ammattiyhdistysliikkeen pitää päivittää itsensä 2000-luvulle. Sen on toden teolla ryhdyttävä ajamaan myös pätkä- ja silpputyötä tekevien etuja, vaatii Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Talousarvioaloite koulupudokkuuden vähentämiseksi

Posted on

25.2.2009

TALOUSARVIOALOITE KOULUPUDOKKUUDEN VÄHENTÄMISEKSI

Opetustoimen sisällä parhaaksi koettu tapa ennaltaehkäistä koulupudokkaiden määrän kasvamista on oppilaiden riittävistä tukitoimista huolehtiminen. Riittävien tukitoimien takaaminen auttaa niitä oppilaita, jotka nyt eivät saa lainkaan peruskoulun päästötodistusta, eivät jatka opintoja peruskoulun jälkeen tai keskeyttävät toisen asteen opintonsa.

Talousarvioaloite kouluterveydenhoitajien määrän lisäämiseksi

Posted on

25.2.2009

TALOUSARVIOALOITE KOULUTERVEYDENHOITAJIEN MÄÄRÄN LISÄÄMISEKSI

Kouluterveydenhuolto kuuluu osaltaan perusopetuslain mukaisiin oppilashuollon palveluihin. Helsingin kaupunki täyttää valtakunnalliset suositukset terveydenhoitajien määrästä suhteutettuna oppilaiden määrään muuta pääkaupunkiseutua paremmin. Ongelma on kuitenkin se, etteivät suositukset ole todellisten tarpeiden tasolla. Helsingissä myös oppilasaines on muuta maata haastavampaa.

Talousarvioaloite ikäihmisten matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseksi Herttoniemessä

Posted on

Talousarvioaloite ikäihmisten matalankynnyksen toiminnan kehittämiseksi Herttoniemessä

Vaikka Herttoniemessä asuu yli tuhat 70 vuotta täyttänyttä ihmistä, alueella ei ole juurikaan ikäihmisille suunnattua toimintaa. Alueelta puuttuu ikäihmisille palveluita järjestävä palvelu- tai virkistyskeskus. Edes avointa päivätoimintaa ei ole lähialueilla. Tämä tuli selkeästi esiin Herttoniemen ja sen lähialueiden eläkeläisiä, eläkejärjestöjä ja palvelutaloja kuultaessa.

Talousarvioaloite vapaan taiteen kentän tukemiseksi

Posted on

12.3. 2008

TALOUSARVIOALOITE VAPAAN TAITEEN KENTÄN TUKEMISEKSI

Suomalainen ammattiteatterikenttä on jakautunut rahoituksellisesti kahtia niin sanottuun vapaaseen kenttään ja teatterilain piiriin kuuluviin valtionosuusteattereihin. Jako tarkoittaa merkittävää eriarvoisuutta toiminnan taloudellisten resurssien ja julkisen tuen suhteen. Teatteri-ilmaisua uudistavan ja kehittävän vapaan teatterikentän toiminta on satunnaisten apurahojen ja produktiokohtaisten avustusten varassa.

Talousarvioaloite Herttoniemenrannan monitoimitalon rakentamiseksi

Posted on

TALOUSARVIOALOITE 14.3. 2007
HERTTONIEMENRANNAN MONITOIMITALON RAKENTAMISEKSI

Herttoniemenrantaan on kaavoitettu tontti (kortteli 43270 tontti1) useamman hallintokunnan yhteistyönä toteutettavaa monitoimitaloa varten. Alun alkaen hanke oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2004-2006, mutta rakentamisen aloittaminen on yhä uudelleen lykkääntynyt.

Talousarvioaloite Herttoniemen yritysalueen rakennusten inventoinnista

Posted on

Herttoniemen yritysalueen rakennukset inventoitava

Valtuustoaloite 15.11.06

Esitän, että Herttoniemen yritysalueen (Herttoniemen teollisuusalueen) rakennuskanta inventoidaan ja alueen historiallisen kerrostuneisuuden ja tulevan monimuotoisen kehittämismahdollisuuden säilyttämiseksi tärkeä rakennuskanta suojellaan. Rakennuskannan inventoinnin yhteydesä toivon arvioitavan sen käyttömahdollisuuksia mm. kulttuuri- ja harrastepalveluihin.

Perusteluna esitän seuraavaa: