Yhteiskunnalliset yritykset – uhka vai mahdollisuus?

Julkisen sektorin säästöpaineet tuottavat jatkuvasti keskustelua "vaihtoehtoisista tavoista palvelujen järjestämiseksi". Usein tällä tarkoitetaan ulkoistamista tai yksityistämistä, mikä välttämättä ei ole paras vaihtoehto kustannustehokkuuden kannalta ainakaan pidemmällä tähtäimellä. Yksityistämisellä kun on taipumus nostaa palveluiden hintoja.

HS-raadin enemmistö pienituloisten puolella

HS-raadin viikon kysymyksenä oli tällä viikolla itsekin esilläpitämäni "pitäisikö perusturvaa korottaa irrallaan ansioturvasta".  Raadin vastaukset ovat iloista luettavaa: 72 % raatilaisista on sitä mieltä, että tasokorotus perusturvaan pitäisi ainakin kertaluontoisesti tehdä irrallaan ansioturvasta.

Tilapäistyövoiman värvääminen lakkolaisten tilalle vastuutonta

Kannanotto 16.4.2010

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto:

TILAPÄISTYÖVOIMAN VÄRVÄÄMINEN LAKKOLAISTEN TILALLE VASTUUTONTA

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) ihmettelee työnantajien tapaa korvata lakossa olevat työntekijät värväämällä tilalle tilapäistyövoimaa. Ilmiö oli näkyvissä ahtaajien lakon aikana ja nyt kaupan alan lakon aikana jotkut liikkeet pitävät ovensa auki palkkaamalla liittoon kuulumatonta tilapäisväkeä.

Ay-liikkeen huolehdittava myös pätkätyöläisten edunvalvonnasta

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto:
AY-LIIKKEEN HUOLEHDITTAVA MYÖS PÄTKÄTYÖLÄISTEN EDUNVALVONNASTA

– Kytkös perus- ja ansioturvan väliltä poistettava

Ammattiyhdistysliikkeen pitää päivittää itsensä 2000-luvulle. Sen on toden teolla ryhdyttävä ajamaan myös pätkä- ja silpputyötä tekevien etuja, vaatii Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Pätkätyöläisellekin oikeus viettää täyttä lomaa

Kannanotto 27.6. 2009
Julkaisuvapaa heti

Vihreiden kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Alanko-Kahiluoto:

PÄTKÄTYÖLÄISELLEKIN OIKEUS VIETTÄÄ TÄYTTÄ LOMAA

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto vaatii epätyypillistä työtä tekeville oikeutta täyteen vuosilomaan.

– Pätkätyötä tekevällä pitäisi olla samat lomaoikeudet kuin normaalityösuhteessa olevalla. Epätyypilliseen työhön liittyy liian usein epätyypillinen loma. Lomaa pidetään keskimääräistä vähemmän tai ei ollenkaan, huomauttaa Alanko-Kahiluoto.

Liikkeen synty

Liikkeen synty

Katkonaisiin työsuhteisiin liittyvä sosiaaliturvattomuus vaivaa yhä useampaa suomalaista. Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä jo enemmistö syntyneistä uusista työsuhteista on tavalla tai toisella epätyypillisiä.

Miten apurahatutkija sai sosiaaliturvan

Helsingin yliopiston Tieteentekijöiden jäsenlehti 3/2008:

Outi Alanko-Kahiluoto:

Miten apurahatutkija sai sosiaaliturvan

Apurahatutkijat ovat olleet pitkään sosiaaliturvan väliinputoajia. Apurahalla työskentelevä on ollut akateemisen prekariaatin alinta kastia, vailla työterveyshuoltoa tai tapaturmavakuutusta. Tilanne muuttuu 1.1. 2009, kun laki apurahansaajien sosiaaliturvasta astuu voimaan ja apurahatutkijat pääsevät eläke-, sairasvakuutus- ja tapaturmaturvan piiriin.

Perinteisiä ammattiliittoja on syytä päivittää

HS – Mielipide – 28.7.2008

Perinteisiä ammattiliittoja on syytä päivittää

Kimmo Kevätsalo peräsi pätkätyöläisille omaa ammattiliittoa (HS 13.7.). Diagnoosiin ammattiliittojen kyvyttömyydestä tunnistaa pätkätyötä tekevien ongelmia voi yhtyä. Pätkätyöntekijöiden elämän turvattomuus on seurausta ammattiyhdistysliikkeen tarrautumisesta niin sanotun normaalin palkkatyön ideaaliin.Tämä on peittänyt edunvalvonnan näkökentästä uusia työn muotoja.