Oikeus, kohtuus, terveys

Posted on

Suomen terveydenhoitojärjestelmä on Euroopan eriarvoisin. Keskeinen syy on järjestelmän rahoitus, josta hyötyvät eniten työssäkäyvät […]

Tehokkuutta tärkeämpää

Posted on

Asukasdemokratiaa on pohdittu lukemattomissa seminaareissa eikä valmista tule. Perimmältään kyse on samasta kiistasta kuin […]

TALOUSARVIOALOITE POSITIIVISEN DISKRIMINAATION MÄÄRÄRAHAN LISÄÄMISEKSI

Posted on

Helsinkiläiskouluille myönnetään positiivisen diskriminaation määrärahaa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä sosiaalisten ongelmien kasautumista, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden kesken. Positiivisen diskriminaation määräraha on osoittautunut toimivaksi keinoksi kohdentaa opetuksen resursseja alueellista tasa-arvoa lisäävällä tavalla.