Kulttuurimanifesti 2015

Taiteen vapaus on kaiken lähtökohta.Poliitikkojen ei pidä sanoa, millaista taiteen tulee ollavaan huolehtia taiteen […]

Tasa-arvo ei ole valmis

”Vapaus, tasa-arvo, rakkaus – toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa?” kysyi Minna Canth jo […]

TALOUSARVIOALOITE POSITIIVISEN DISKRIMINAATION MÄÄRÄRAHAN LISÄÄMISEKSI

Helsinkiläiskouluille myönnetään positiivisen diskriminaation määrärahaa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä sosiaalisten ongelmien kasautumista, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden kesken. Positiivisen diskriminaation määräraha on osoittautunut toimivaksi keinoksi kohdentaa opetuksen resursseja alueellista tasa-arvoa lisäävällä tavalla.