Tekoja ikäihmisten hyväksi

Vanhusten oikeuksien ja hyvän hoidon toteutumisesta on viime vuosina puhuttu paljon, mutta valitettavasti vain […]

Talousarvioaloite Herttoniemenrannan monitoimitalon rakentamiseksi

Herttoniemenrantaan on kaavoitettu tontti (kortteli 43270 tontti1) useamman hallintokunnan yhteistyönä toteutettavaa monitoimitaloa varten. Alun alkaen hanke oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2004-2006, mutta rakentamisen aloittaminen on yhä uudelleen lykkääntynyt.

Talousarvioaloite ikäihmisten matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseksi Herttoniemessä

Talousarvioaloite ikäihmisten matalankynnyksen toiminnan kehittämiseksi Herttoniemessä

Vaikka Herttoniemessä asuu yli tuhat 70 vuotta täyttänyttä ihmistä, alueella ei ole juurikaan ikäihmisille suunnattua toimintaa. Alueelta puuttuu ikäihmisille palveluita järjestävä palvelu- tai virkistyskeskus. Edes avointa päivätoimintaa ei ole lähialueilla. Tämä tuli selkeästi esiin Herttoniemen ja sen lähialueiden eläkeläisiä, eläkejärjestöjä ja palvelutaloja kuultaessa.

Talousarvioaloite Herttoniemenrannan monitoimitalon rakentamiseksi

TALOUSARVIOALOITE 14.3. 2007
HERTTONIEMENRANNAN MONITOIMITALON RAKENTAMISEKSI

Herttoniemenrantaan on kaavoitettu tontti (kortteli 43270 tontti1) useamman hallintokunnan yhteistyönä toteutettavaa monitoimitaloa varten. Alun alkaen hanke oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2004-2006, mutta rakentamisen aloittaminen on yhä uudelleen lykkääntynyt.

Vastaus vanhustenhoidon hoitoketjun sujuvuuden parantamisesta

29.11. 2006 kysyin, miten kaupunki on parantamassa hoitoketjujen sujuvuutta vanhustehoidossa. Tässä kaupungin vastaus:

VASTAUS VT OUTI ALANKO-KAHILUODON KYSYMYKSEEN NRO 66/2006

Vastauksena esitettyyn kysymykseen sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteiseen lausuntoon perustuen seuraavaa:

Vanhustenhoidossa täyskäännös ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen

Outi Alanko-Kahiluoto Vihreiden ryhmäpuheessa välikysymyskeskustelussa:

VANHUSTENHOIDOSSA TÄYSKÄÄNNÖS ENNALTAEHKÄISYYN JA KUNTOUTUKSEEN

Vihreät haluavat, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tehdään kokonaiskäännös kohti perustason vahvistamista ja ennaltaehkäisyä. Ministeri Risikon esittämä vanhuspalvelulaki olisi oikea väline vanhuspalveluiden laadun parantamiseen.  Sillä vahvistettaisiin perustason normiohjausta ja estettäisiin rahan valuminen erikoissairaanhoitoon.

Talousarvioaloite vanhusten ohjattujen liikuntapalvelujen lisäämiseksi

Talousarvioaloite vanhusten ohjattujen liikuntapalvelujen lisäämiseksi

Liikunnan on todettu ehkäisevän ikääntymisen mukanaan tuomia sairauksia ja parantavan vanhuksen kykyä itsenäiseen selviytymiseen. Helsingin kasvavan vanhusjoukon terveyden ja toimintakykyisyyden edistäminen liikunnan avulla on myös kaupungin laatiman Senioriliikunnan kehittämisohjelman 2005-2010 tavoite.

Puhe vanhuspalveluista

Kaupunginvaltuusto 29.3. 2006

Valtuutettu Alanko-Kahiluoto

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Vanhusasiain valtuutetun viran perustaminen

Valtuustoaloite 26.10. 2005

Vanhusasiainvaltuutetun viran perustaminen vanhusten elämään ja elämisen laatuun liittyvien hoito-, hoiva- ja asuinpalvelujen turvaamiseksi

Eri aloilla toimivien asiamiesten (lapsi-, potilas-, sosiaali- ja vammaisasiamiehen) tehtävänä on mm. neuvoa asiakkaitaan ja tiedottaa asiakkaittensa oikeuksista. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vanhuspalveluohjelman käsittelyn yhteydessä Helsinkiin perustetaan vanhusasiainvaltuutetun virka.