Kuoppia kolmannella tiellä

Posted on

Kirjoitus on julkaistu Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU:n jäsenlehdessä maaliskuussa 2011   Yhä suurempi […]

Luomisen edellytyksistä

Posted on

Kuvitelkaamme, että joku antaa taiteilijalle kehotuksen ryhtyä yrittäjäksi. Ymmärtääksemme, miksi joku näin tekee, meidän […]

Päivähoitolakia ei saa uudistaa hosuen

Posted on

Nykyisen päivähoitolain puutteet ovat olleet pitkään tiedossa. Odotukset olivatkin virittyneet valmiiksi korkealle, kun Vanhasen II hallituksen ohjelmaan kirjattiin lupaus päivähoitolainsäädännön kokonaisuudistuksen toteuttamisesta.

Painopiste ennalta ehkäisyyn

Posted on

Yksi asia on varma: meillä ei ole varaa huonosti toimiviin terveyskeskuksiin ja pitkiin hoitojonoihin. Hyvin toimivat julkiset palvelut ovat pitkän tähtäimen viisasta talouspolitiikkaa.

Eduskuntatyö

Posted on

Eduskunnan kotisivuni löydät  täältä. Eduskunnan sivuille päivittyvät automaattisesti kaikki eduskunnassa pitämäni puheenvuorot sekä tekemäni aloitteet, kirjalliset kysymykset ja muut niin sanotut “valtiopäivätoimeni”.

Aikaa ja tilaa

Posted on

Olin kesällä puutarhajuhlissa, joissa illan kiihkeimmän debatin aiheeksi muodostui yllättäen se, olisiko peruskoulussa hyvä opettaa lapsille filosofiaa vai ei. En muista, mistä keskustelu lähti – ehkä meneillään olevasta tuntijakosuunnitelmasta – eikä sillä ole väliä.

Luokaton lapsuus

Posted on

Luin joululomalla Me muut -antologian (Teos, 2009). Siinä tunnetut kirjailijat ja vaikuttajat pohdiskelevat omaa suhdettaan yhteiskuntaluokkiin: onko sellaista asiaa kuin luokka? Onko mihinkään yhteiskuntaluokkaan enää ylipäätään mahdollista identifioitua?

Vaikka olen aina, pienestä pitäen, ollut tietoinen hyvinvoinnin epätasaisesta jakautumisesta, en ole koskaan kokenut kuuluvani mihinkään luokkaan. Päinvastoin, olen kokenut, etten kuulu mihinkään aivan erityisesti, mutta että johonkin kuulumisen tunne on mahdollista kokea.

Syrjivät rakenteet esiin – ja tasa-arvoa kaupunkiin!

Posted on

Syrjivät rakenteet esiin – ja tasa-arvoa kaupunkiin!

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi tammikuussa kaupungin tasa-arvosuunnitelman kahdeksi vuodeksi eteenpäin. On hyvä, että tasa-arvolle on omistettu oma, erillinen suunnitelmansa. Esimerkiksi nais- ja miesalojen palkkaepätasa-arvo on vakava asia, joka heijastuu yhteiskunnan hyvinvointiin monilla eri tasoilla. Tasa-arvosuunnitelma on tarpeellinen päätöksenteon väline tasa-arvon toteuttamiseksi.

Pävätkää perässä!

Posted on

Kolumni

Vihreä Lanka  (lokakuu 2009)

Pävätkää perässä!

Uusista työsuhteista yhä useampi jää palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon. Tätä monenkirjavaa joukkoa ei lainsäädäntö, edunvalvonnasta puhumattakaan, juuri lainkaan tunnusta eikä tunnista. Työelämän kenttä on moninainen, mutta lainsäädäntö on jämähtänyt 70-luvulle.

Lisäksi työntekijän lailliset oikeudet on siis sidottu työsuhteen laatuun. Se ei enää ole millään lailla perusteltua, kun työsuhteet ovat niin monenkirjavia.