Kuka valvoo, kun lomautetaan?

Posted on

Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi opetusministeriöltä selvitystä siitä, missä määrin kunnat ovat vaikean taloustilanteen vuoksi lomauttaneet opettajiaan ja miten lomautukset ovat kouluissa vaikuttaneet.  Saamassamme selvityksen mukaan jo 17 kuntaa on lomauttanut opettajiaan. Lomautukset koskevat yli 50 000 koululaista.

Näiden numeroiden lisäksi meille kerrottiin, ettei lomautusten vaikutuksia ole toistaiseksi ehditty tutkia.

Aina prosentti kulttuurille!

Posted on

Vihreiden saavutuksia viime kevään budjettineuvotteluissa oli muun muassa niin sanotun kulttuuriprosentin kirjaaminen kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2009-2012. Periaatteen mukaan kaikissa kaupungin julkisissa rakennushankkeissa prosentti kustannuksista käytetään kulttuuriin ja taidehankintoihin. Prosenttiperiaatteen ansiosta atkossa taideteoksia näkyy entistä enemmän yhteispihoilla, leikkipuistoissa, rappukäytävissä ja muissa julkisissa tiloissa.

Punkkari ja poliitikko

Posted on

Olen aina ollut innokas uuden oppija, mitä koulumenestyksestäni ei aina ole saattanut heti päätellä. Yläasteen puolivälissä olin vähällä jäädä luokalle. Vielä päästötodistuksessa kukkoili muutama armovitonen, vaikka yhdeksännen luokan jouluna olinkin tajunnut aivan itse, etten ilman äkillistä ryhtiliikettä tulisi saamaan minkäänlaista opiskelupaikkaa.

Alaluokilla olin kohtuullisen hyvä oppilas, vaikka enimmäkseen istuin pulpetissa omiin ajatuksiini vajonneena. Koulumenestykseni romahtamista yläasteella selitti vanhempien avioero ja muutto vieraalle paikkakunnalle.

Yliopistolain Post Scriptum

Posted on

Yliopistolain post scriptum

Filosofi David Hume totesi aikoinaan, että "valtiosääntö on hyvä vain siinä määrin kuin se tarjoaa turvaa huonoa hallintoa vastaan".

Humen ajatus on tullut mieleeni useasti tuskaisena edenneen yliopistolakiprosessin aikana. Lähetin Humelle lämpimät terveiset etenkin siinä vaiheessa, kun perustuslakivaliokunnassa saimme lakiesitykseen vihdoin läpi ne korjausvaatimukset, joita oikeusoppineet olivat alusta lähtien esittäneet.

Erilaisten yhteisö

Posted on

Opettaja-lehti 20/2009

Erilaisten yhteisö

Jokainen haluaa kuulua johonkin yhteisöön. Yhteisöllisyyden arvoa tuskin kukaan kyseenalaistaa. Yhteisöllisyys on jopa muotia, etenkin politiikan kielessä.

Mikä on yliopiston tehtävä?

Posted on

Hiekanjyvät 2/2009

Mikä on yliopiston tehtävä?

Ehdotus uudeksi yliopistolaiksi on ollut räikeässä ristiriidassa kaiken sen kanssa, mitä sivistysyliopistolla voi ymmärtää. Kuten oikeusoppineet ovat osoittaneet, lakiehdotus on ristiriidassa perustuslaissa määritellyn yliopistojen itsehallinnon kanssa.