Laman lapset

Posted on

Laman lapset

Maailma seilaa talouskriisin sumussa tietämättä, mihin se lähimmän vuoden sisällä päätyy. Think tankit joutuvat tarkistamaan ennustuksiaan päivittäin. Yhdestä asiasta tuntuu Suomessa vallitsevan yhteisymmärrys: tämä lama on erilainen kuin viime lama. Siksi sen nujertamiseksi on etsittävä uusia keinoja.

90-luvun lama juonsi enimmäkseen kotimaassa harjoitettuun talous- ja rahapolitiikkaan. Käsillä olevan taantuman perusta on sen sijaan globaalissa luottokriisissä.

Valta pois markkinoilta

Posted on

Kolumni Helsinki Times -lehdessä lokakuussa 2008:

Valta pois markkinoilta

Saksalaisen filosofin G.W.F. Hegelin mukaan kaikki yhteiskunnallinen kehitys kulkee konfliktien kautta. Hänen oppilaansa Karl Marx taas totesi, että markkinat kulkevat kriisistä toiseen. Ja niinhän ne toden totta näyttävät tekevän. Edes finanssikriisissä ei ollut mitään uutta, tiesimme jopa odottaa sitä.

Nuorta ei saa jättää yksin

Posted on

Outi Alanko-Kahiluoto
Kirjoitus Helsingin Vihreiden kunnallisvaalilehdessä 2008:

Nuorta ei saa jättää yksin

Vaikka enemmistöllä nuorista menee hyvin, on lapsia ja nuoria, joille psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset ongelmat kasautuvat, kertoo vuoden 2008 alussa julkaistu Suomen lukiolaisten liiton tutkimus.

Liikkeen synty

Posted on

Liikkeen synty

Katkonaisiin työsuhteisiin liittyvä sosiaaliturvattomuus vaivaa yhä useampaa suomalaista. Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä jo enemmistö syntyneistä uusista työsuhteista on tavalla tai toisella epätyypillisiä.

Miten apurahatutkija sai sosiaaliturvan

Posted on

Helsingin yliopiston Tieteentekijöiden jäsenlehti 3/2008:

Outi Alanko-Kahiluoto:

Miten apurahatutkija sai sosiaaliturvan

Apurahatutkijat ovat olleet pitkään sosiaaliturvan väliinputoajia. Apurahalla työskentelevä on ollut akateemisen prekariaatin alinta kastia, vailla työterveyshuoltoa tai tapaturmavakuutusta. Tilanne muuttuu 1.1. 2009, kun laki apurahansaajien sosiaaliturvasta astuu voimaan ja apurahatutkijat pääsevät eläke-, sairasvakuutus- ja tapaturmaturvan piiriin.

Tutkijoiden työttömyysturva paranee

Posted on

Tutkijoiden työttömyysturva paranee

Hallitusohjelmaan sisältyvä lupaus parantaa tieteen- ja taiteen tekijöiden työttömyysturvaa on viimein toteutumassa. Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut TE-keskuksille ja työvoimatoimistoille suunnattu ohjeistus, jonka tarkoituksena on tehdä työvoimahallinnon käytännöt kautta maan yhtenäisemmiksi ja ennakoitavimmiksi sen suhteen, miten työttömyysturvalain säännöksiä tutkijoihin ja taiteilijoihin sovelletaan.