TALOUSARVIOALOITE POSITIIVISEN DISKRIMINAATION MÄÄRÄRAHAN LISÄÄMISEKSI

Posted on

Helsinkiläiskouluille myönnetään positiivisen diskriminaation määrärahaa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä sosiaalisten ongelmien kasautumista, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden kesken. Positiivisen diskriminaation määräraha on osoittautunut toimivaksi keinoksi kohdentaa opetuksen resursseja alueellista tasa-arvoa lisäävällä tavalla.

Koulujen eriarvoistuminen ehkäistävä

Posted on

Tiedote 16.2.2011 

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto Jakomäessä:

KOULUJEN ERIARVOISTUMINEN EHKÄISTÄVÄ

– Seuraavan eduskunnan selvitettävä eriytymisen syyt ja ehkäisykeinot

Vihreiden helsinkiläinen kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto vaatii, että seuraavan eduskunnan on selvitettävä koulujen lisääntyvää eriarvoistumista ja tehtävä ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

Koulujen eriarvoistumiseen on puututtava

Posted on

Sivistysvaliokunta kävi tänään vierailulla Jakomäen peruskoulussa. Jakomäessä puhutaan 22 kieltä ja opetetaan 7 eri uskontoa. 480 oppilaasta 150, eli joka kolmas, on maahanmuuttajataustainen.  

Todellista arjen monikulttuurisuutta siis. Kouluille heterogeeninen oppilasaines tarkoittaa kuitenkin erityisponnisteluita. Puhutaan koulujen eriytymisestä ja eriarvoistumisesta, kun haastava oppilasaines keskittyy tiettyjen alueiden kouluihin.

Pääkaupunkiseudulla eriytyminen "hyviin" ja "huonoihin" kouluihin onkin arkipäivää.

”Torpparit on vapautettava”

Posted on

Helsingin Sanomien Sunnuntaidebatti 21.11. 2011

 

Palkkatyön ja yrittäjyyden välillä työskentelevistä on tulossa oikeudettomien ja alipalkattujen joukko.

 Kolmasosa työmarkkinoilla olevista suomalaisista on työttömänä tai epätyypillisessä työmarkkina-asemassa. Työtä tehdään yhä useammin perinteisen palkkatyösuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa.

Kysymys ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollon järjestämisestä

Posted on
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr: Arvoisa rouva puhemies! Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on suurimmassa osassa maata hyvin puutteellisesti järjestetty. Periaatteessa asetus turvaa opiskelijaterveydenhuollon, mutta todellisuus on kuitenkin ihan eri asia.

Ministeri Risikon asettama työryhmä on työskennellyt ja pohtinut sitä, miten ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto pitäisi järjestää, ja ryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi viime syksynä.

Kiusaamisen vastainen ohjelma jokaiseen Suomen kouluun

Posted on

Tiedote 19.2.2010

Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmä:

Kiusaamisen vastainen ohjelma jokaiseen Suomen kouluun

Eduskunnan Nuorten mielenterveyden tukiryhmä (NMT) järjesti 16.2. seminaarin koulukiusaamisesta eduskunnan kansalaisinfossa. Tukiryhmä pitää myönteisenä sitä, että kiusaamisen vastaisen työn voidaan osoittaa tuottavan tuloksia, ja peräänkuuluttaa systemaattisen kiusaamisen vastaisen ohjelman tarpeellisuutta jokaisessa Suomen koulussa. Myös lainsäädännöllä tulee tukea kiusaamisen vastaista työtä.

Valtuustoaloite koulusosionomien palkkaamiseksi

Posted on

Koulupudokkaiden ja syrjäytyneiden nuorten määrä on ollut viime vuosina kasvussa myös Helsingissä.

Sosionomien käyttämisestä osana koulun henkilökuntaa on ollut hyvää kokemusta keinona vähentää koulupudokkuutta ja syrjäytymistä jo peruskoulussa. Koulusosionomien käyttö edesauttaa varhaisen puuttumisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen tavoitetta.

Valtuustoaloite Wilma-viestintäkanavan kehittämiseksi

Posted on

VALTUUSTOALOITE WILMA-VIESTINTÄKANAVAN KEHITTÄMISEKSI

Helsingin kaupungin opetustoimella on käytössä sähköinen viestintäkanava Wilma, jonka avulla koululaisten vanhemmat voivat olla yhteydessä kouluun ja koulusta voidaan lähettää tiedotteita ja viestejä oppilaiden vanhemmille. Tämä helpottaa koulujen ja perheiden välistä tiedonkulkua ja viestintää. Vanhemmat kirjautuvat Wilmaan saamillaan verkkotunnuksilla.