Verotuskäytäntöjen seuraukset yleishyödyllisille järjestöille

Posted on

KIRJALLINEN KYSYMYS

Verotuskäytäntöjen seuraukset yleishyödyllisille järjestöille

Eduskunnan puhemiehelle

Kolmannen sektorin verotuskysymykset ovat viime aikoina nousseet keskusteluun, kun verottaja on aktivoitunut yleishyödyllisten järjestöjen verotuksen tarkastamisessa. Tarkastusten seurauksena moni aikaisemmin yleishyödylliseksi luokiteltu verovapaa toiminta on tulkittu elinkeinotoiminnaksi ja siten tulo- ja /tai arvonlisäverovelvolliseksi.

Liikkeen synty

Posted on

Liikkeen synty

Katkonaisiin työsuhteisiin liittyvä sosiaaliturvattomuus vaivaa yhä useampaa suomalaista. Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä jo enemmistö syntyneistä uusista työsuhteista on tavalla tai toisella epätyypillisiä.

Miten apurahatutkija sai sosiaaliturvan

Posted on

Helsingin yliopiston Tieteentekijöiden jäsenlehti 3/2008:

Outi Alanko-Kahiluoto:

Miten apurahatutkija sai sosiaaliturvan

Apurahatutkijat ovat olleet pitkään sosiaaliturvan väliinputoajia. Apurahalla työskentelevä on ollut akateemisen prekariaatin alinta kastia, vailla työterveyshuoltoa tai tapaturmavakuutusta. Tilanne muuttuu 1.1. 2009, kun laki apurahansaajien sosiaaliturvasta astuu voimaan ja apurahatutkijat pääsevät eläke-, sairasvakuutus- ja tapaturmaturvan piiriin.

Perinteisiä ammattiliittoja on syytä päivittää

Posted on

HS – Mielipide – 28.7.2008

Perinteisiä ammattiliittoja on syytä päivittää

Kimmo Kevätsalo peräsi pätkätyöläisille omaa ammattiliittoa (HS 13.7.). Diagnoosiin ammattiliittojen kyvyttömyydestä tunnistaa pätkätyötä tekevien ongelmia voi yhtyä. Pätkätyöntekijöiden elämän turvattomuus on seurausta ammattiyhdistysliikkeen tarrautumisesta niin sanotun normaalin palkkatyön ideaaliin.Tämä on peittänyt edunvalvonnan näkökentästä uusia työn muotoja.

Talousarvioaloite vapaan taiteen kentän tukemiseksi

Posted on

12.3. 2008

TALOUSARVIOALOITE VAPAAN TAITEEN KENTÄN TUKEMISEKSI

Suomalainen ammattiteatterikenttä on jakautunut rahoituksellisesti kahtia niin sanottuun vapaaseen kenttään ja teatterilain piiriin kuuluviin valtionosuusteattereihin. Jako tarkoittaa merkittävää eriarvoisuutta toiminnan taloudellisten resurssien ja julkisen tuen suhteen. Teatteri-ilmaisua uudistavan ja kehittävän vapaan teatterikentän toiminta on satunnaisten apurahojen ja produktiokohtaisten avustusten varassa.

Kenelle kuuluvat rojaltit

Posted on

Vihreä Lanka 9.11. 2007

Kenelle kuuluvat rojaltit

"Tekstin syntymä, tekijän kuolema", julisti Roland Barthes.Barthesin postmodernin näkemyksen mukaan valmis teos ei ole enää kirjailijan hallinnassa. Tästä seurauksena on lukijan syntymä – lukijan vapaus tulkita tekstiä miten haluaa.

Spektaakkelin logiikka

Posted on

Guy Debord, Spektaakkelin yhteiskunta. Summa. Helsinki 2005. 191 s.

Näyn, siis olen olemassa

Ranskalaisen Guy Debordin (1931-1994), suurelle yleisölle tuntemattoman vasemmistoaktivistin ja filosofin pääteos Spektaakkelin yhteiskunta on nyt saatu suomeksi. Vaikka Debordin teos ilmestyi jo 1967, se ei juuri kaipaa päivittämistä. Kuten Debord itse sanailee, hänen ei ole tarvinnut muuttaa ajatuksiaan koska ajat ovat muuttuneet hänen ajatustensa mukaan.