Valtuustokysymys nuorisolain toimeenpanosta Helsingissä

Posted on

Nuorisolakiin lisättiin tämän vuoden alussa säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta sekä etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta. Tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut. Samalla tehostetaan nuorille tarjottavaa varhaista tukea mm. koulutukseen ja työelämään pääsyn edistämiseksi.

Valtuustoaloite Kivinokan yhteistyöryhmän perustamiseksi

Posted on

Kivinokan kansanpuisto perustettiin 1931 helsinkiläisten retkeily- ja telttailualueeksi. Nyt kaupunki on vuokrannut maa-alueet kesämaja- ja siirtolapuutarhatoiminnasta vastaaville yhdistyksille. Kivinokan alue on kooltaan 27 hehtaaria ja se on merkitty yleiskaava 2002:ssa selvitysalueeksi.

Valtuustoaloite kuljetuspalveluiden laadun parantamiseksi

Posted on

Helsingin kaupungin kuljetuspalveluissa on ilmennyt vakavia puutteita. Taksien odotusajat ovat pitkiä ja etenkin aamuisin taksia on vaikea saada. Pitkät odotusajat hankaloittavat elämän suunnittelua ja asioiden hoitamista. Talvella kovilla pakkasilla pitkät odotusajat ovat myös terveydelle vaarallisia.
 

Valtuustoaloite koulusosionomien palkkaamiseksi

Posted on

Koulupudokkaiden ja syrjäytyneiden nuorten määrä on ollut viime vuosina kasvussa myös Helsingissä.

Sosionomien käyttämisestä osana koulun henkilökuntaa on ollut hyvää kokemusta keinona vähentää koulupudokkuutta ja syrjäytymistä jo peruskoulussa. Koulusosionomien käyttö edesauttaa varhaisen puuttumisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen tavoitetta.

Valtuustoaloite leikkipuisto Hillerin viereisen skeittipaikan perusparantamiseksi

Posted on

Helsingin kaupungin Skeittiohjelmassa 2010-2014 on huomioitu kaikki ohjelman tekohetkellä vireillä olleet aloitteet uusista skeittipaikoista ja olevien paikkojen kunnostuksesta tai purkamisesta ja arvioitu niiden toteutusta. Skeitti on kuitenkin varsin elävä laji, ja tarpeet uusista skeittipaikoista tai olevien kehittämisestä muuttuvat jatkuvasti. Tästä syystä myös kaupungin skeittiohjelman on ajateltu olevan enemmänkin ohjeellinen kuin lukkoon lyöty investointiohjelma.