Vanhusasiain valtuutetun viran perustaminen

Posted on

Valtuustoaloite 26.10. 2005

Vanhusasiainvaltuutetun viran perustaminen vanhusten elämään ja elämisen laatuun liittyvien hoito-, hoiva- ja asuinpalvelujen turvaamiseksi

Eri aloilla toimivien asiamiesten (lapsi-, potilas-, sosiaali- ja vammaisasiamiehen) tehtävänä on mm. neuvoa asiakkaitaan ja tiedottaa asiakkaittensa oikeuksista. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vanhuspalveluohjelman käsittelyn yhteydessä Helsinkiin perustetaan vanhusasiainvaltuutetun virka.

Valtuustoaloite kerrostaloasuntojen yhdistämisestä

Posted on

Valtuustoaloite 28.9. 2005

Helsingin 300 000 asunnosta yli 100 000 on pieniä 1-2 h ja k/kk:n asuntoja. Tilavista perheasunnoista on pulaa, mikä näkyy käytettävissä olevista asuinneliöistä asukasta kohden; Helsingissä asutaan selkeästi ahtaammin kuin muualla maassa tai muissa Pohjoismaissa keskimäärin. Pulaa tilavista perheasunnoista on etenkin vanhoilla 50-60-luvuilla rakennetuilla lähiö- ja esikaupunkialueilla. Helsingistä lapsiperheiden muuttovirta kulkee lähikuntiin, mikä johtaa Helsingissä vähitellen epäterveeseen asukasrakenteeseen ja kalliseen palveluverkostoon.

Kyselytuntikysymys melontaseurojen perustamisesta

Posted on

Kyselytuntikysymys 31.8. 2005

MAHDOLLISUUS UUSIIN MELONTASEUROIHIN

Melontaharrastus on pääkaupunkiseudulla jatkuvasti nousussa. Pyrkijöitä melontaseurojen jäseniksi on enemmän kuin niillä on resursseja ottaa vastaan. Esimerkiksi Itä-Helsingissä Merjaniemessä ja Mustikkamaalla toimivien melontaseurojen on mahdotonta kasvattaa jäsenmääräänsä.

Puheopetus Helsingin peruskouluissa

Posted on

Kyselytunti 31.8. 2005

Outi Alanko-Kahiluoto (valt.)

PUHEOPETUS HELSINGIN PERUSKOULUISSA

Viime lukuvuonna Helsingin kouluissa oli pulaa puheopettajista. Esimerkiksi Herttoniemen ala-asteella ei pätevän puheopettajan puuttumisen vuoksi voitu järjestää puheopetusta lainkaan. Myöskään Herttoniemen terveyskeskuksella ei ollut resursseja huolehtia alueen koululaisten puheopetuksesta.

Kysymys koulujen puheopetuksesta

Posted on

Kyselytunti 16.2.2005

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Helsingin kaupungilla on selkeät ohjeet sijaisten palkkaamisesta kouluihin. Opettajan sijaiseksi on pyrittävä saamaan mahdollisimman pätevä opettaja, joka kykenee tekemään ne työtehtävät, joista vakituinen opettaja on vastannut. Jos vakituinen opettaja vastaa koulun puheopetuksesta, tulisi sijaiseksi löytää opettaja, joka kykenee antamaan puheopetusta. Aina päteviä opettajia ei löydy, ja jos kyse on pitkästä sijaisuudesta, voi tilanne olla puheopetusta tarvitsevan lapsen kannalta todella ikävä.